banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Xem các bài viết của bác conmale thì có báo lỗi...  XML
  [Discussion]   Xem các bài viết của bác conmale thì có báo lỗi... 22/11/2011 10:50:35 (+0700) | #1 | 250204
[Avatar]
gsmth
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2007 13:25:36
Messages: 749
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Xem các bài viết của bác conmale (Profile for conmale Messages posted by conmale [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic The problematic instruction: ---------- ==> assignment: topic=topics.get(post.topicId) [on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic at freemarker.core.Assignment.accept(Assignment.java:111) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:167) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:428) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:237) at net.jforum.JForum.processCommand(JForum.java:275) at net.jforum.JForum.service(JForum.java:244) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at net.jforum.util.legacy.clickstream.ClickstreamFilter.doFilter(ClickstreamFilter.java:59) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProcessor.process(AjpAprProcessor.java:427) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpAprProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:2046) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)) thì có bị lỗi như sau
Profile for conmale Messages posted by conmale [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic The problematic instruction: ---------- ==> assignment: topic=topics.get(post.topicId) [on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic at freemarker.core.Assignment.accept(Assignment.java:111) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:167) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:428) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:237) at net.jforum.JForum.processCommand(JForum.java:275) at net.jforum.JForum.service(JForum.java:244) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at net.jforum.util.legacy.clickstream.ClickstreamFilter.doFilter(ClickstreamFilter.java:59) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProcessor.process(AjpAprProcessor.java:427) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpAprProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:2046) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
Code:
Profile for conmale  Messages posted by conmale	[ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic The problematic instruction: ---------- ==> assignment: topic=topics.get(post.topicId) [on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm topics.get(post.topicId) is undefined. It cannot be assigned to topic at freemarker.core.Assignment.accept(Assignment.java:111) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.IteratorBlock$Context.runLoop(IteratorBlock.java:167) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:428) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:102) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:237) at net.jforum.JForum.processCommand(JForum.java:275) at net.jforum.JForum.service(JForum.java:244) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at net.jforum.util.legacy.clickstream.ClickstreamFilter.doFilter(ClickstreamFilter.java:59) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProcessor.process(AjpAprProcessor.java:427) at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProtocol$AjpConnectionHandler.process(AjpAprProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:2046) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xem các bài viết của bác conmale thì có báo lỗi... 23/11/2011 05:41:05 (+0700) | #2 | 250227
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Đây là một cái bug trong bộ phận caching. Đã có vài người thông báo nhưng anh chưa rảnh để fix. Chắc phải tuần sau mới làm được.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|