banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Mở cổng usb máy tính  XML
  [Question]   Mở cổng usb máy tính 27/09/2011 16:28:00 (+0700) | #1 | 247819
[Avatar]
sharingan_sasuke
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/06/2010 07:18:16
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Em có máy tính được chị mang từ cở quan về nhưng cổng usb bị khoá, cụ thể hiện tượng như sau:
Khi căm usb vào thì máy đơ, cách duy nhất để ko đơ là rút phích cắm và khời động lại. Cắm ngay từ ban đầu thì ko khời động được win, cài lại win vẫn bị hiện tượng đó nên chắc người ta đã chỉnh trong BIOS nhưng e lại mù tịt về phần này.Mọi người có thể giúp em sử lý việc này ko? Xin cảm ơn mọi người
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|