banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thông báo: về tình trạng khó khăn khi xác thực vé tham dự  XML
  [Announcement]   Thông báo: về tình trạng khó khăn khi xác thực vé tham dự 09/08/2011 07:28:26 (+0700) | #1 | 244781
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi đăng ký vé tham dự, bạn sẽ nhận được một thư hồi báo để kích hoạt. Trong thư này, sẽ có thông tin về đường dẫn để kích hoạt ở dạng như sau:

/hvaonline/user/activateAccount/19d0762a81faef2038af2bb23dfb53f8/123456.html

Nếu bạn bấm theo đường dẫn tương tự như trên để kích hoạt thì chắc chắn sẽ không thực hiện được vì diễn đàn sẽ không tiếp nhận request. Bởi vậy, bạn cần phải truy cập vào diễn đàn và cắt dán đường dẫn trên vào thanh địa chỉ (rồi nhấn "Enter") thì mới có thể thực hiện việc kích hoạt. Tình trạng này có vẻ bất tiện nhưng đây là cách giới hạn để giảm thiểu những luồng tấn công của DDoS đang xảy ra với diễn đàn HVA.

Mong các bạn thông cảm.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|