banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Hỏi về mục Ai đang làm gì  XML
  [Question]   Hỏi về mục Ai đang làm gì 05/08/2011 09:06:50 (+0700) | #1 | 244583
binhchungdaccong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/04/2009 00:15:41
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Các anh cho em hỏi tại sao khi em vào mục Ai đang làm gì thì hầu hết mọi nick đều hiện "đang đọc" hay "đang xem" chuyên mục gì đó, nhưng lại có chỗ hiện lên là "viewing"?
(p/s: có 1 lần em gửi thắc mắc này rồi nhưng mấy ngày sau quay lại lại không thấy đâu, trong trash cũng không có???)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về mục Ai đang làm gì 05/08/2011 09:10:32 (+0700) | #2 | 244584
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

binhchungdaccong wrote:
Các anh cho em hỏi tại sao khi em vào mục Ai đang làm gì thì hầu hết mọi nick đều hiện "đang đọc" hay "đang xem" chuyên mục gì đó, nhưng lại có chỗ hiện lên là "viewing"?
(p/s: có 1 lần em gửi thắc mắc này rồi nhưng mấy ngày sau quay lại lại không thấy đâu, trong trash cũng không có???) 


Nếu ai chọn ngôn ngữ là tiếng Việt thì nó sẽ hiển thị "đang xem". Nếu ai chọn ngôn ngữ là tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị "viewing".
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về mục Ai đang làm gì 05/08/2011 19:18:17 (+0700) | #3 | 244609
cayaoanh830
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2011 09:34:01
Messages: 37
Location: Nowhere
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Anh conmale có lẽ đã hiểu nhằm ý của bạn binhchungdaccong, ngôn ngữ Tiếng Việt đàng hoàn vậy mà vẫn có viewing cũng có đang xem luôn.
...Yesterday - Today - Tomorrow...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về mục Ai đang làm gì 06/08/2011 11:38:12 (+0700) | #4 | 244645
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

cayaoanh830 wrote:
Anh conmale có lẽ đã hiểu nhằm ý của bạn binhchungdaccong, ngôn ngữ Tiếng Việt đàng hoàn vậy mà vẫn có viewing cũng có đang xem luôn. 


Sự thể là thế này:

- Member A chọn ngôn ngữ là tiếng Việt --> đối với member A thì tất cả những gì trên khung cấu trúc của diễn đàn sẽ hiển thị bằng tiếng Việt.

- Member B chọn ngôn ngữ là tiếng Anh -> đối với member B thì tất cả những gì trên khung cấu trúc của diễn đàn sẽ hiển thị bằng tiếng Anh.

- Member A duyệt "ai đang làm gì" thì sẽ thấy chính mình "đang xem ai đang làm gì?" nhưng lại thấy member B "viewing....".

- Member B duyệt "ai đang làm gì" thì sẽ thấy chính mình đang "viewing...." nhưng lại thấy member A "đang xem ai đang làm gì".


Lý do: mỗi member sau khi đăng nhập thành công thì sẽ có một "session" và thông tin của session ấy được lưu với các chọn lựa cá nhân (kể cả chọn lựa hiển thị ngôn ngữ). Bởi vậy, tính năng xem "ai đang làm gì" sẽ lấy thông tin từ bảng sessions ra và sẽ hiển thị y hệt như những gì có trong bảng "session" mà không dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|