banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Nagios ko gửi notification đến đc mail  XML
  [Question]   Nagios ko gửi notification đến đc mail 14/07/2011 09:24:27 (+0700) | #1 | 243484
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Mình cài nagios trên máy ảo chạy NAT, nhưng không hiểu sao ko gửi notification về mail cho em được? Mong các bạn giúp đỡ.

Jul 12 05:27:11 localhost sendmail[20516]: p6BMRALF020514: to=<hai.dang@abc.com>, ctladdr=<nagios@localhost.localdomain> (500/500), delay=00:00:01, x
delay=00:00:01, mailer=esmtp, pri=120616, relay=mail.abc.com. [119.18.136.23], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as 422F01900DE)

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nagios ko gửi notification đến đc mail 14/07/2011 09:31:30 (+0700) | #2 | 243486
centos
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/03/2008 17:13:12
Messages: 219
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Mình cài nagios trên máy ảo chạy NAT, nhưng không hiểu sao ko gửi notification về mail cho em được? Mong các bạn giúp đỡ.

Jul 12 05:27:11 localhost sendmail[20516]: p6BMRALF020514: to=<hai.dang@abc.com>, ctladdr=<nagios@localhost.localdomain> (500/500), delay=00:00:01, x
delay=00:00:01, mailer=esmtp, pri=120616, relay=mail.abc.com. [119.18.136.23], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as 422F01900DE)

 


uhm bạn thử telnet vào mail.abc.com xem có gửi được cho user hai.dang không? theo log bạn gửi thì email đã gửi đi thành công. Nhưng điều đó chưa hẳn chứng minh được là mail.abc.com hoạt động bình thường. kt mail server của bạn xem thế nào. và nslookup mail.abc.com xem
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nagios ko gửi notification đến đc mail 14/07/2011 21:07:35 (+0700) | #3 | 243539
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[root@localhost ~]# nslookup mail.abc.com
Server: 192.168.110.2
Address: 192.168.110.2#53

Non-authoritative answer:
Name: mail.abc.com
Address: 119.18.136.23

Telnet ko dc quyền bạn ạ
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|