banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Quản lý các history của Client  XML
  [Question]   Quản lý các history của Client 24/06/2011 09:40:51 (+0700) | #1 | 241953
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là sếp mình muốn ghi nhận lại các trang web mà nhân viên đã đang nhập vào và ghi nhận lại trên server. Ngoài Squid or ISA mình còn tool nào để làm được việc này không ỏ viết 1 đoạn script để nó lấy các log file về sever đc không. Mong anh em giúp đỡ mình.[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|