banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Lỗi cấu hình Zimbra?  XML
  [Question]   Lỗi cấu hình Zimbra? 17/06/2011 12:48:10 (+0700) | #1 | 241180
[Avatar]
nature8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/09/2009 11:04:10
Messages: 132
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mình đang làm 1 hệ thống mail server. Hệ thống mail hoạt động bình thường, chỉ có 1 điểm mình đang khó hiểu là việc gửi và nhận mail hơi lâu. Cụ thể:
- Mail với nội dung bình thường gửi và nhận được sau 10s
- Mail đính kèm file(<10MB), gửi và nhận được sau 30s
Nhưng ông sếp mình yêu cầu là
- Mail với nội dung bình thường gửi và nhận được sau 1s
- Mail đính kèm file(<10MB), gửi và nhận được không quá 5s
Mình vào bằng tài khoản admin và chỉnh sửa như sau: Class of Service -> Preferences, trong khung Receiving mail
Polling interval(time after which to check for new mail): 5s
Minimum mail polling interval: 1s

Mình nghĩ 2 dòng này là để cấu hình thời gian cho mail gửi và nhận Nhưng khi test lại thì không có gì thay đổi. Mong mọi người cho ý kiến về vấn đề này??
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi cấu hình Zimbra? 17/06/2011 13:24:27 (+0700) | #2 | 241191
atrus
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/06/2011 00:28:13
Messages: 10
Offline
[Profile] [PM]
polling interval là chu kỳ thời gian gửi request để check mail, ko liên quan gửi mail.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi cấu hình Zimbra? 17/06/2011 13:39:48 (+0700) | #3 | 241193
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
-> không liên quan tới việc mail đi từ 1. máy trạm tới 2. server mail rồi từ 2.server mail tới 3. server mail đối tượng rồi từ 3. server mail đối tượng xuống tới 4. client mục tiêu.

Cái quy trình từ 1 đến 4 này mình không thể kiểm soát.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi cấu hình Zimbra? 17/06/2011 13:55:10 (+0700) | #4 | 241200
[Avatar]
nature8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/09/2009 11:04:10
Messages: 132
Offline
[Profile] [PM]

atrus wrote:
polling interval là chu kỳ thời gian gửi request để check mail, ko liên quan gửi mail. 

Vậy theo bạn, phần nào chỉ định thời gian gửi và nhận mail?
Hoặc, làm thế nào để nâng cao tốc độ gửi mail, vd như: tắt các dịch vụ ko cần thiết?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|