banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Không thể chỉnh được nội dung bài viết ?  XML
  [Question]   Không thể chỉnh được nội dung bài viết ? 14/06/2011 15:35:47 (+0700) | #1 | 240755
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Gần đây em cũng hay viết bài, vì dạo này có nhiều việc cần trao đổi và thảo luận với mọi người. Nhưng đôi lúc viết bài vì một số lý do, cần chỉnh lại nội dung bài viết và bổ sung các chổ thiếu sót. Nhưng mỗi lần nhấn chỉnh thì thường hiện ra thông báo:

Trang này không tồn tại nhấn chuột vào đây trở lại HVA Forum

Và sau khi nhấn thì trở về trang chủ, nên đôi lúc lại phải reply thêm một trang nửa. Việc này đôi lúc làm nội dung bài viết lủng củng. Và rất khó nhìn..smilie
while(1){}
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|