banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Cần sự giúp đỡ  XML
  [Question]   Cần sự giúp đỡ 09/06/2011 21:56:37 (+0700) | #1 | 239898
Real_Time
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2005 19:51:36
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đang là quản trị web của một cơ quan nhà nước. website http://......gov.vn. Có một website được viết bằng php và đang bị các hacker trung quốc tấn công. Rất mong anh chị em trong HVA tư vấn giùm các cách để chống lại. Web rất hay bị up shell, và bị xoá dữ liệu. xin cảm ơn nhiều.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần sự giúp đỡ 10/06/2011 05:50:24 (+0700) | #2 | 239944
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Real_Time wrote:
Tôi đang là quản trị web của một cơ quan nhà nước. website http://......gov.vn. Có một website được viết bằng php và đang bị các hacker trung quốc tấn công. Rất mong anh chị em trong HVA tư vấn giùm các cách để chống lại. Web rất hay bị up shell, và bị xoá dữ liệu. xin cảm ơn nhiều. 


Bồ cung cấp quá ít thông tin. Bồ nên tham khảo chủ đề này: /hvaonline/posts/list/39078.html

Nếu cảm thấy không thể làm gì được thì nên liên hệ trực tiếp một số cá nhân hoặc tổ chức đáng tin cậy để trình bày cụ thể và chi tiết để họ có thể giúp audit code và kiện toàn bảo mật cho bạn. Ngoài ra, với những thông tin mơ hồ ở trên thì có lẽ chẳng có ai có thể giúp được.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần sự giúp đỡ 10/06/2011 06:53:17 (+0700) | #3 | 239949
Real_Time
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2005 19:51:36
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
Vì cơ quan tôi cũng là một cơ quan chính quyền nên tôi cũng quan ngại về việc thông tin public. Nếu Comale hoặc một admin/mod nào của diễn đàn có thể trợ giúp cho tôi, tôi xin cung cấp thông tin thêm nhưng sẽ là thông tin private. Chứ cũng rất quan ngại về việc đưa thông tin đó lên trên này. Xin cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần sự giúp đỡ 10/06/2011 09:26:29 (+0700) | #4 | 239969
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Real_Time wrote:
Vì cơ quan tôi cũng là một cơ quan chính quyền nên tôi cũng quan ngại về việc thông tin public. Nếu Comale hoặc một admin/mod nào của diễn đàn có thể trợ giúp cho tôi, tôi xin cung cấp thông tin thêm nhưng sẽ là thông tin private. Chứ cũng rất quan ngại về việc đưa thông tin đó lên trên này. Xin cảm ơn. 


Bồ có thể PM trực tiếp đến tôi hoặc anh PXMMRF.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|