banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Vấn đề PROFILE USER  XML
  [Question]   Vấn đề PROFILE USER 01/06/2011 13:28:34 (+0700) | #1 | 238355
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mình có khoảng 100 user (hệ thống domain).
Mình tính triển khai roaming profile cho user và lưu trữ nó trên File Server. Nhưng khi 100 user cùng log on vào hệ thống thì mình nghĩ network sẽ sụp liền.

Mình nghĩ tới trường hợp có cách nào để user log on vào hệ thống thì luôn ở tình trạng offline dc ko? và khi user log on or log off sẽ tự động syn tới server or sẽ tạo schedule-task.

Mong anh em giúp mình với smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vấn đề PROFILE USER 03/06/2011 08:11:11 (+0700) | #2 | 238593
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Hic thiệt tình hổng ai giúp được mình vấn đề này sao
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|