banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Cần giúp đỡ Load Balancing trong mạng LAN  XML
  [Question]   Cần giúp đỡ Load Balancing trong mạng LAN 01/06/2011 13:12:18 (+0700) | #1 | 238352
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại Cty mình đang có 1 server chứa tất cả các profile & Home Directory của User ( hệ thống Domain ).

Cty có khoảng 100 User và tính trung bình thì mỗi profile or HomeDirectory của mỗi User chứa khoảng 5Gb.
Mỗi sáng khi log on vào hệ thống Domain hệ thống mạng rất chậm.

Mình tính gắn thêm 1 or 2 card mạng để nó chịu tải nhưng vấn đề đặt ra làm cách nào để nó có thể cân bằng tải được khi user log on bằng hostname của " File Sever ".

Mong anh em giúp mình với smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần giúp đỡ Load Balancing trong mạng LAN 02/06/2011 07:10:49 (+0700) | #2 | 238406
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Không ai giúp được mình sao
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần giúp đỡ Load Balancing trong mạng LAN 02/06/2011 22:54:02 (+0700) | #3 | 238521
CoolMD
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2003 17:55:22
Messages: 49
Offline
[Profile] [PM]
Cho mình hoi lý do gì bạn lại làm profile mà phải store trên server?

Bạn đang tốn 100 x 5GB = 500GB, dù bạn có 2 NIC 1GB chạy LB, thì bạn cũng phải tốn khá nhiều thời gian để load profile về chưa kể HDD bạn phải chạy RAID 10 để nâng performance RW nữa.

Nếu bạn mình nhanh thì chắc phải invest cỡ

1. SAN switch ở back end
2. SAN storage để chứa profile
3. NIC & LAN switch 1GB

Với mô hình vậy chắc cty cũng có nhiều $$$ lắm à smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần giúp đỡ Load Balancing trong mạng LAN 02/06/2011 23:22:47 (+0700) | #4 | 238538
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Anh bạn này quên mất cái chuyện profile user ở máy đơn nó nặng thì máy đơn chạy cùi bắp. Mà chẳng có quản lý nào không tính tới chuyện profile user nên vừa đủ , hợp lý để dành tài nguyên cho những thứ cần thiết hơn. Bạn nên nghỉ tới 1 cấu hình công cụ này nọ làm cơ bản -> 1 profile chuẩn.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|