banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ!  XML
  [Discussion]   DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ! 13/05/2011 07:24:40 (+0700) | #1 | 237054
tulait
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/05/2011 22:59:46
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Cơ quan có con DHCH Server đang sử dụng lớp IP: 10.10.32.x/24 cấp phát IP động ( mức tối đa cho phép 1 Scope dãy IP vào khoảng 240 máy). Nhưng hiện nay số lượng máy sắp vượt quá 240 máy.Làm sao để con server DHCP cấp phát IP động cho 300 máy mà vẫn giữ nguyên con DHCP server không phải cài lại (hệ thống đang chạy 24/24). Mong các Pro chung tay cho em 1 giải pháp với nếu không chỉ cần vài tháng nữa là em cắn lưỡi chết đó. smilie

Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.HEP ME!HEP ME! 13/05/2011 07:28:49 (+0700) | #2 | 237056
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Chắc bạn đang đùa. LÝ thuyết cho rằng mạng local thì dãi IP nào cũng chơi tới được, muốn tăng lượng IP trong 1 lớp mạng thì thay đổi subnet mask.
Thực tế ứng dụng thì xem lại ngay từ đầu mình thiếu biện pháp dự phòng cho mở rộng.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.HEP ME!HEP ME! 13/05/2011 08:17:05 (+0700) | #3 | 237057
tulait
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/05/2011 22:59:46
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]

tmd wrote:
Chắc bạn đang đùa. LÝ thuyết cho rằng mạng local thì dãi IP nào cũng chơi tới được, muốn tăng lượng IP trong 1 lớp mạng thì thay đổi subnet mask.
Thực tế ứng dụng thì xem lại ngay từ đầu mình thiếu biện pháp dự phòng cho mở rộng. 

Thì mình biết la chỉ cần thay đổi Subnet mask.Nhưng khi thay đổi thì phải thay đổi tất cả các Server khác nữa.Nên mình mới không thay đổi Subnet mask mà tìm một giải pháp khác.Khó là khó chỗ đó.Mong các Pro tiếp tục thảo luận tìm ra giải pháp giúp.Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.HEP ME!HEP ME! 13/05/2011 08:32:45 (+0700) | #4 | 237059
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Đề nghị điều chỉnh lại tiêu đề trước khi chủ đề này được dời vô "Trash". Cám ơn.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.HEP ME!HEP ME! 13/05/2011 10:06:03 (+0700) | #5 | 237069
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Đưa hệ thống quản lý routing vào làm việc route thông tin giữa các lớp mạng.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ! 13/05/2011 10:56:36 (+0700) | #6 | 237074
tulait
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/05/2011 22:59:46
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Bạn có thể nói rõ hơn không?
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ! 14/05/2011 08:33:33 (+0700) | #7 | 237100
tulait
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/05/2011 22:59:46
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Không có ai giúp mình hết ah
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ! 14/05/2011 13:05:53 (+0700) | #8 | 237110
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]

tulait wrote:
Cơ quan có con DHCH Server đang sử dụng lớp IP: 10.10.32.x/24 cấp phát IP động ( mức tối đa cho phép 1 Scope dãy IP vào khoảng 240 máy). Nhưng hiện nay số lượng máy sắp vượt quá 240 máy.Làm sao để con server DHCP cấp phát IP động cho 300 máy mà vẫn giữ nguyên con DHCP server không phải cài lại (hệ thống đang chạy 24/24). Mong các Pro chung tay cho em 1 giải pháp với nếu không chỉ cần vài tháng nữa là em cắn lưỡi chết đó. smilie

Thanks
 


Bạn TMD đã nói rõ rồi đó còn gì ?

Mạng mới sắp tới thêm vào thì đặt nó đằng sau 1 router , rồi đặt DHCP riêng cho sub-network này. Theo phương pháp này thì bồ có thể add thêm hàng trăm, hàng ngàn máy chỉ bằng việc chia nhỏ network thành các sub-network
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   DHCP SERVER.CẦN GIÚP ĐỠ! 29/06/2011 13:40:08 (+0700) | #9 | 242361
trungdung4
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2011 12:04:49
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
Nên hy sinh 1 máy dùng làm router software để thực hình DHCP relay agent
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|