banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Hướng dẫn thiết lập modem iplanet  XML
  [Question]   Hướng dẫn thiết lập modem iplanet 04/05/2011 11:06:19 (+0700) | #1 | 236617
thuongsonhuyetha123
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/02/2011 08:26:47
Messages: 15
Location: ha noi
Offline
[Profile] [PM]
Mình vừa mới lắp mạng cua VNPT đường truyền ADSL, nhưng nhân viên bưu điện lại cho mình cái modem hỏng. Mình có mượn cái modem iplanet của thằng bạn chạy ngon nhưng mình không biết cach config để thiết lập các thông số cấu hình cho modem. Co bác nào có thể chỉ giúp hộ mình không. Xin cam ơn trước!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|