banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người VietnamQA tuyển lập trình viên  XML
  [Employment]   VietnamQA tuyển lập trình viên 26/04/2011 12:47:20 (+0700) | #1 | 236213
suen_n
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/10/2010 09:17:07
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
VietnamQA đang tuyển dụng nhiều lập trình viên toàn thời gian cũng như bán thời gian có khả năng lập trình Java, C#, ứng dụng iPhone, ứng dụng Android, ứng dụng Facebook, hoặc điện toán trên mây. Điện toán trên mây là khả năng hỗ trợ một công ty xây dựng hệ thống web nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng trên mây (utility computing) hoặc cho phép điều hành dịch vụ trên mây (cloud computing) để công ty đó có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê bao phần mềm trên mây (software as a service) hoặc cho thuê bao cơ sở hạ tầng khi cần (on demand infrastructure) đến với nhiều cá nhân hay doanh nghiệp nào không muốn đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng địa phương. VietnamQA cũng sẽ có kế hoạch cho thuê bao phần mềm trên mây. Hệ thống phần mềm trên mây của VietnamQA gọi là Cỏ Lam. Sinh viên cũng như lập trình viên có điều kiện trau dồi kinh nghiêm khi gia nhập CLBVietnamQA và tham gia dự án Cỏ Lam.
Thế nên trong năm 2011 NXHWT sẽ ra chương trình tuyển dụng nhiều tiếp thị viên có khả năng nói tiếng Anh, nhiều kiểm tra viên có khả năng QuickTestPro (QTP), cũng như nhiều lập trình viên toàn thời gian hoặc bán thời gian mà có khả năng lập trình Java, C#, ứng dụng iPhone, ứng dụng Android, ứng dụng Facebook, hoặc điện toán trên mây. Điện toán trên mây là khả năng hỗ trợ một công ty xây dựng hệ thống web nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng trên mây (utility computing) hoặc cho phép điều hành dịch vụ trên mây (cloud computing) để công ty đó có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê bao phần mềm trên mây (software as a service) hoặc cho thuê bao cơ sở hạ tầng khi cần (on demand infrastructure) đến với nhiều cá nhân hay doanh nghiệp nào không muốn đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng địa phương.
VietnamQA cũng sẽ có kế hoạch cho thuê bao phần mềm trên mây. Hệ thống phần mềm trên mây của VietnamQA gọi là Cỏ Lam. Sinh viên cũng như lập trình viên sẽ có nhiều điều kiện trau dồi kinh nghiệm khi gia nhập CLBVietnamQA và tham gia dự án Cỏ Lam.
Hãy cùng với hàng trăm người khác bắt đầu tham gia Cuộc hành trình Chất Xám Việt 1 Triệu Lần bằng cách làm theo hết các bước trên trang này: www.vietnamqa.com/clb/buoc1
Và gửi CV vào email phòng nhân sự: nhansu@vietnamqa.com
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   VietnamQA tuyển lập trình viên 26/04/2011 13:31:51 (+0700) | #2 | 236216
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Một đằng đề tuyền lập trình viên, bên trong nói linh tinh lang tang một hồi thành tuyển tiếp thị viên.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   VietnamQA tuyển lập trình viên 26/04/2011 13:46:08 (+0700) | #3 | 236220
[Avatar]
Ikut3
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 23:47:03
Messages: 1429
Location: Nhà hát lớn
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
font của tmd như bị chó cắn vậy
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   VietnamQA tuyển lập trình viên 26/04/2011 13:50:54 (+0700) | #4 | 236223
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Con cún Unikey nó gặm một hồi rồi nhả ra .
Current Opening

Massfeedback Company www.vietnamqa.com) is looking to hire many entry-level, part-time Marketing Representatives.
Contact Information

For more information about the current opening, please contact via email one of our current Marketing Representatives as listed below:

Ryan Garcia - ryan15garcia@vietnamqa.com
David Keltner - David.Keltner@vietnamqa.com
Brandon Quach - brandonquach@vietnamqa.com

Job Description

Work at home online
Entry level
Part time

Job Requirements

Must have a headset

Job Benefits

Fixed pay
Bonuses

Interview Process

Make up an account name using your first name, a number, and your last name. For example, if you're John Smith then your account name can be: john89smith
Sign up with Skype, Yahoo and Gmail using the same account name.
Request for an interview by sending your resume, account name other contact information to tony@vietnamqa.com

Let Your Friends Know

On your Facebook status, post the following message:

Whoever needs a job, message me. Fixed pay with bonuses.  
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|