banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix how to config haproxy + heartbeat+drbd  XML
  [Question]   how to config haproxy + heartbeat+drbd 13/04/2011 00:28:29 (+0700) | #1 | 235343
[Avatar]
vitcon01
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2009 11:28:21
Messages: 306
Offline
[Profile] [PM]
Em đã cấu hình nâng cao tính sẵn sàng trên 2 con vps của mình thông qua heartbeat + DRBD, nhu cầu đặt ra không những nâng cao tính sẵn sàng mà em còn muốn nâng cao hiệu năng bằng load balancing, em chọn haproxy . Nên anh chị nào đã từng làm cho em xin tài liệu hoặc vài lời khuyên, em cảm ơn!
JK - JH
()()()
LTKT - LTT
[Up] [Print Copy]
  [Question]   how to config haproxy + heartbeat+drbd 13/04/2011 08:09:09 (+0700) | #2 | 235348
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Bạn config heartbeat + DRBD thế nào vậy, có thể chia sẻ cho tớ với dc ko ?
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   how to config haproxy + heartbeat+drbd 13/04/2011 12:05:24 (+0700) | #3 | 235361
[Avatar]
vitcon01
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2009 11:28:21
Messages: 306
Offline
[Profile] [PM]

Michael_Scotfield wrote:
Bạn config heartbeat + DRBD thế nào vậy, có thể chia sẻ cho tớ với dc ko ? 

bạn có thể tham khảo và làm tại đây:
http://www.drbd.org/docs/applications/
làm đến đâu, hỏi đến đó, nếu biết mình sẽ giúp.
JK - JH
()()()
LTKT - LTT
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|