banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Cho mình hỏi về Jumps 1 chút  XML
  [Question]   Cho mình hỏi về Jumps 1 chút 30/03/2011 23:25:03 (+0700) | #1 | 234299
Henka
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/10/2009 16:06:46
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
có việc này xin nhờ các anh, chị ... giúp đỡ giùm mình:
Số là mình chẳng biết gì về Jumps cả mà thầy giáo giao cho về tìm hiểu về Jum như thế này:
Tìm hiểu Jumps: số hiệu, công dụng, cách set ... ( k bít trong cái 3 chấm còn cái gì k nữa nhưng mà mấy cái đầu đã k tìm đc tài liệu còn 3 với chấm)
Thank các anh chị em trước nhá smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|