banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering cách crack phần mềm cho symbian OS 9.x  XML
  [Question]   cách crack phần mềm cho symbian OS 9.x 27/02/2011 20:58:54 (+0700) | #1 | 232087
levanquoc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/02/2011 21:18:04
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Cho mình hỏi làm thế nào để Crack được một ứng dụng file *.Sis chạy trên HDH symbian OS 9.x. Pro nào bít chỉ giáo dùm. Thank Pro....
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|