banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Hỏi về cách aliases cho acc postfix được lưu trữ trên mysql  XML
  [Question]   Hỏi về cách aliases cho acc postfix được lưu trữ trên mysql 10/01/2011 07:52:20 (+0700) | #1 | 229086
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Mình vừa hoàn thành cài xong bộ mailserver : postfix-dovecot-postfixadmin-roundcube
giả sử cty có 3 nhóm
tech : nva, nvb , nvc .
nhóm sale : nvd, nve, nvf .
nhóm manager : nv1, nv2

mình muốn làm cách nào mail gởi tới nhóm tech thì sẽ forward cho từng thành viên của nhóm đó và thành viên của nhóm manager, đối với nhóm sale cũng tương tự
Mình nghĩ là xài file /etc/aliases của postfix nhưng file này chỉ hỗ trợ user local, mà hệ thống user mình quản lý bằng mysql, vậy mạo muội hỏi anh em có cách nào giải quyết vấn đề này được không, hướng dẫn giúp mình với.Cám ơn nhiều
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách aliases cho acc postfix được lưu trữ trên mysql 10/01/2011 12:20:51 (+0700) | #2 | 229110
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Ý tưởng là:

- bạn tạo một table (virtual_aliases chẳng hạn) có ít nhất 3 trường: id, source, dest rồi insert dữ liệu vào
- tạo một file cấu hình virtual_alias_maps.cf với câu query là:
Code:
SELECT dest FROM virtual_aliases WHERE source='%s';

- Trong file cấu hình của Postfix, dùng virtual_alias_maps trỏ đến file cấu hình vừa tạo:
Code:
virtual_alias_maps = mysql:/usr/local/etc/postfix/mysql/virtual_alias_maps.cf

(hoặc có thể dùng postmap để test)
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|