banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lổi start stop restart dovecot  XML
  [Question]   Lổi start stop restart dovecot 08/01/2011 08:16:35 (+0700) | #1 | 228990
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Mình cài Dovecot bằng apt-get trên Ubuntu Server 10.10

nhưng khi sử dụng
Code:
sudo /etc/init.d/dovecot restart

thì ra lỗi thế này

Code:
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service dovecot restart

Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the restart(8) utility, e.g. restart dovecot
dovecot start/running, process 1817


dùng thừ service command
Code:
sudo service dovecot restart
restart: Unknown instance:


Không chỉ dovecot mà networking mình cũng bị vậy, đây là server ubuntu 10.10, không biết có cách nào restart start stop dịch vụ không vậy ?.Ai chỉ giùm mình với.
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lổi start stop restart dovecot 12/01/2011 20:14:19 (+0700) | #2 | 229331
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Mình ít dùng Ubuntu nhưng đọc qua thì thấy có vẻ cái script khởi động dovecot được viết theo chuẩn Upstart thay vì SysV như truyền thống. Bạn đọc thêm về Upstart nhé.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lổi start stop restart dovecot 12/01/2011 21:53:39 (+0700) | #3 | 229340
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
vâng, em sẽ tìm hiểu thêm về upstar, em đã giải quyết tạm thời bằng cách thay 1 script khởi đông khác.
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|