banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Quy định của box Windows  XML
  [Question]   Quy định của box Windows 14/06/2006 13:47:45 (+0700) | #1 | 264
[Avatar]
LeonHart
HVA Friend

Joined: 10/01/2003 11:11:52
Messages: 215
Location: Secret
Offline
[Profile] [PM]
1. Luôn luôn tìm kiếm trước khi hỏi để xem vấn đề đó đã có hay chưa.
2. Khi đặt câu hỏi phải nêu rõ hệ điều hành đang dùng, có cài Services Pack nào chưa. Viết đầy đủ thông báo lỗi, lỗi xảy ra khi bạn đang cố làm việc gì. Tiêu đề cố gắng tóm tắt lỗi đó. Tránh đặt tiêu đề như "giúp em với.."
3. Những lỗi của windows liên quan đến services, host,.... thì post kèm theo thông tin trong Event Viewer (kèm ID).
4. Nếu câu hỏi có người giúp, làm ơn kiểm tra xem giải quyết được hay không rồi hồi âm lại. Nếu trong vòng 2 tuần mà người đặt câu hỏi không vào trả lời thì topic sẽ đóng lại, tránh tình trạng câu bài, tán gẫu trong đó.

Mong mọi người xem trước khi hỏi.
Thân
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|