banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thông báo: về sự gián đoạn ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2010  XML
  [Announcement]   Thông báo: về sự gián đoạn ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2010 25/11/2010 09:53:22 (+0700) | #1 | 225444
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Xin thay mặt BQT thông báo đến các bạn sự cố làm gián đoạn diễn đàn 24 giờ qua (từ sáng ngày 24/11 đến trưa 25/11). Không may, hệ thống lưu trữ bị hỏng nặng do ổ đĩa bị tê liệt. Trọn máy chủ phải được xây dựng lại và phục hồi với các dữ liệu đã được lưu vào ngày 23 tháng 11 năm 2010. Bởi vậy, có một số thảo luận bị mất (vì những thông tin này không nằm trong bản lưu trữ gần nhất).

Rất mong các bạn thông cảm cho sự cố ngoài dự liệu này.

Thay mặt BQT HVA.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|