banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits Glibc vulnerability: Privilege escalation  XML
  [Announcement]   Glibc vulnerability: Privilege escalation 22/10/2010 16:05:15 (+0700) | #1 | 223422
[Avatar]
instcode
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/09/2004 21:42:44
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Mới đọc biết được cái lỗi này (đã được tác giả public 4 ngày trước), có vẻ khá nghiêm trọng vì Cent OS 5 vẫn còn xài glibc 2.5 và nếu hên, script kiddies chỉ cần gõ gõ mấy phát là có thể lụm root: http://seclists.org/fulldisclosure/2010/Oct/257
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|