banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thay đổi mật khẩu của Moderator/Researcher/Friend  XML
  [Announcement]   Thay đổi mật khẩu của Moderator/Researcher/Friend 07/09/2010 10:22:12 (+0700) | #1 | 220154
[Avatar]
Z0rr0
Q+WRtaW5pc3RyYXRvc+g

Joined: 14/08/2002 12:52:01
Messages: 1323
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Chào mọi người,

Vì lý do bảo mật, BQT tạm thời reset lại mật khẩu truy cập của các bạn thuộc nhóm Moderator/Researcher/Friend. Để truy cập bình thường các bạn vui lòng dùng chức năng "Khôi phục mật khẩu" để cập nhật mật khẩu mới của mình. Mong các bạn thông cảm.

Ngoài ra, BQT khuyến cáo các bạn tuân thủ một số qui tắc sau để bảo vệ vé đăng nhập của mình:
- Không dùng mật khẩu đơn giản, dễ đoán. Ví dụ: sử dụng số điện thoại, tên riêng.
- Mật khẩu nên kết hợp cả chữ có chữ HOA thường, số kí tự đặc biệt khác.
- Mật khẩu dài hơn 8 kí tự.
- Thay đổi mật khẩu theo chu kì, ví dụ 30 ngày một lần.
- Thường xuyên kiểm tra máy tính sử dụng khi truy cập internet để loại bỏ các loại rootkit/virus/spyware/trojant/backdoor với phần mềm tìm diệt được cập nhật mới nhất.
- KIỂM TRA email trong[CÁ NHÂN] "profile" có đúng với email của mình hay không và đổi mật khẩu email.


Cảm ơn.
BQT HVA.
Hibernating
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|