banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Mạng LAN bị ARP flood  XML
  [Discussion]   Mạng LAN bị ARP flood 06/09/2010 19:18:52 (+0700) | #1 | 220102
[Avatar]
manhlan99
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 23:45:53
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là thời gian gần đây mạng LAN chỗ mình có biểu hiện rất chậm thậm chí dis mạng do MAC gateway bị giả mạosmilie Mình đã thử kiểm tra bằng wireshark thì thấy một máy trong mạng(192.168.1.x) liên tục broadcast các gói tin,phần lớn là dạng "Who has 255.255.255.255 Tell 192.168.1.x"


Mình đã thử static ARP nhưng không ăn thua,các bạn có cách nào có thể khắc phục hiện tượng này không? (Mình không có quyền can thiệp modem)
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mạng LAN bị ARP flood 06/09/2010 19:32:37 (+0700) | #2 | 220106
hmtaccess
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2008 02:26:45
Messages: 197
Location: ™œžŸ¤¢£§¨©
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử cài và sử dụng tool Xarp đi, coi thử có ai chơi arp không :d
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mạng LAN bị ARP flood 06/09/2010 19:41:20 (+0700) | #3 | 220107
[Avatar]
manhlan99
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 23:45:53
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
Nó báo là có,nhưng hình như tool đó chỉ phát hiện có ai chơi arp hay không thôismilie
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mạng LAN bị ARP flood 06/09/2010 22:24:19 (+0700) | #4 | 220121
[Avatar]
invalid-password
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/03/2010 21:22:46
Messages: 161
Offline
[Profile] [PM]

manhlan99 wrote:
Mình đã thử kiểm tra bằng wireshark thì thấy một máy trong mạng(192.168.1.x) liên tục broadcast các gói tin,phần lớn là dạng "Who has 255.255.255.255 Tell 192.168.1.x"  

Không phải do gói tin đó, mà là do các gói "192.168.1.36 is at aa:cd:c7", "192.168.1.40 is at aa:cd:c7", IP nào cũng bị phân giải về aa:cd:c7. Bạn kiếm cho ra cái máy có mac đó mà tách nó ra.

manhlan99 wrote:
Mình đã thử static ARP nhưng không ăn thua,các bạn có cách nào có thể khắc phục hiện tượng này không? (Mình không có quyền can thiệp modem) 

Static arp phải được cài trên tất cả các máy tính khác và cài cả trên modem, nếu chỉ cài trên các máy tính mà không cài trên modem thì modem vẫn bị lừa như thường.
Nếu switch của bạn không có tính năng anti-macspoofing thì chỉ có cách cài static-arp trên tất cả máy (trỏ đến gateway)và cài trên modem (trỏ đến các máy).
Spam thêm một bài là góp một viên gạch xây diễn đàn lớn mạnh
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mạng LAN bị ARP flood 03/04/2014 14:26:29 (+0700) | #5 | 280169
heo2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/07/2008 20:07:09
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Trong mạng LAN của tôi, sau khi dùng lệnh arp -a thì thấy có nhiều máy có chung địa chỉ MAC của Gateway (như trong hình)
Trước đó do máy của tôi x.x.x.214 đã đặt ARP tĩnh nên mới có Type = Static
Vậy nhờ ACE giải thích giúp tại sao lại có nhiều máy lại có chung địa chỉ MAC của Gateway vậy?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|