banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits 2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year  XML
  [Announcement]   2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year 12/03/2010 17:39:34 (+0700) | #1 | 206733
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
các bạn xem silde bài viết tại đây ---> http://www.slideshare.net/jeremiahgrossman/2010-a-web-hacking-odyssey-top-ten-hacks-of-the-year-3398101
HaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year 20/03/2010 10:07:42 (+0700) | #2 | 207399
[Avatar]
dway16
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/01/2010 05:26:06
Messages: 36
Location: ********
Offline
[Profile] [PM] [Email]

holiganvn wrote:
các bạn xem silde bài viết tại đây ---> http://www.slideshare.net/jeremiahgrossman/2010-a-web-hacking-odyssey-top-ten-hacks-of-the-year-3398101 

Check lại đi bạn ơi, bài đã bị removed!!
Unfortunately I am, but I just hide behind the tears of a clown
So why don't you all sit down Listen to the tale I'm about to tell
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year 20/03/2010 19:20:33 (+0700) | #3 | 207430
dang113
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/09/2008 12:31:53
Messages: 76
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Bạn có thể tìm kiếm ngay trên site với từ khóa 2010: A web hacking odyssey- top ten hacks of the year
http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=2010-a-web-hacking-odyssey-top-ten-hacks-of-the-year&type=presentations&searchfrom=basic&lang=**
Không chấp nhận vội vã.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year 26/03/2010 13:01:54 (+0700) | #4 | 207774
thattinhvt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2005 06:17:43
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
blog cua tac gia :http://jeremiahgrossman.blogspot.com
link down slide : http://www.mediafire.com/download.php?liglutty2zi
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   2010: A Web Hacking Odyssey - Top Ten Hacks of the Year 26/03/2010 15:20:49 (+0700) | #5 | 207778
C0pyl3ft
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/01/2010 23:36:27
Messages: 83
Offline
[Profile] [PM]
Bạn holiganvn thích nghiên cứu về mấy cái top gớm nhẩy smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|