banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Lỗi này là do diễn đàn hay do browser?  XML
  [Announcement]   Lỗi này là do diễn đàn hay do browser? 23/12/2009 14:21:49 (+0700) | #1 | 201709
[Avatar]
IT_Amatuer
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/05/2009 11:04:32
Messages: 103
Location: The Hell
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Cái này mình đã bị ba bốn lần rồi, không biết bạn nào gặp chưa.Sau khi mình nhấn Gửi đi thì màn hình bị như sau.


Mong Admin sớm giải quyết, còn nếu là lỗi do browser thì báo để mình xem lại.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Lỗi này là do diễn đàn hay do browser? 23/12/2009 14:30:12 (+0700) | #2 | 201711
jforum3000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2007 02:53:39
Messages: 1172
Offline
[Profile] [PM]
Thỉnh thoảng mình cũng bị lỗi này sau khi viết bài và nhấn nút "Gửi đi", nhưng sau đó xem lại thì bài post vẫn bình thường.

Có lẽ do lỗi đường truyền thôi. Nếu lỗi từ source code hay database forum thì hẳn là lần nào post cũng bị.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Lỗi này là do diễn đàn hay do browser? 23/12/2009 14:34:27 (+0700) | #3 | 201712
[Avatar]
IT_Amatuer
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/05/2009 11:04:32
Messages: 103
Location: The Hell
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

jforum3000 wrote:
Thỉnh thoảng mình cũng bị lỗi này sau khi viết bài và nhấn nút "Gửi đi", nhưng sau đó xem lại thì bài post vẫn bình thường.

Có lẽ do lỗi đường truyền thôi. Nếu lỗi từ source code hay database forum thì hẳn là lần nào post cũng bị. 

ừ!Đúng là bài post vẫn được.Có lẽ mình hơi quan trọng hóa vấn đề thì phải? smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|