banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Góp ý về tính năng hiển thị bài viết ẩn ở trang "Ai đang làm gì"  XML
  [Discussion]   Góp ý về tính năng hiển thị bài viết ẩn ở trang "Ai đang làm gì" 21/12/2009 16:10:09 (+0700) | #1 | 201509
jforum3000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2007 02:53:39
Messages: 1172
Offline
[Profile] [PM]
Mình lập topic này để báo cáo về tính năng hiển thị bài viết ẩn ở trang "Ai đang làm gì" /hvaonline/forums/whowhere.html)

Mình vô tình thấy được topic này.
Nhưng tất nhiên do không thuộc nhóm thành viên có thẩm quyền của chuyên mục ẩn nên
Mong BQT khắc phục lỗi này, cần có một bộ lọc ở đây, tránh gây sự rò rĩ thông tin nội bộ.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|