banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix tnslsnr is missing?  XML
  [Question]   tnslsnr is missing? 06/10/2009 23:36:25 (+0700) | #1 | 194886
[Avatar]
nxthao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 11:12:42
Messages: 155
Location: india
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
( Xin loi vi tu nhien ko go duoc tieng Viet )
Toi cai Oracle 10.2 len Solaris 10 X86
Cai xong thi khong thay tnslsnr trong /export/home/oracle/oracle/product/10.2.0/client_1/bin,xin nho giup do la nguyen nhan vi sao?Xin cam on
http://pip.vn mạng xã hội PIP
http://forum.pip.vn forum mạng xã hội PIP
[Up] [Print Copy]
  [Question]   tnslsnr is missing? 07/10/2009 00:11:38 (+0700) | #2 | 194888
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]

nxthao wrote:
( Xin loi vi tu nhien ko go duoc tieng Viet )
Toi cai Oracle 10.2 len Solaris 10 X86
Cai xong thi khong thay tnslsnr trong /export/home/oracle/oracle/product/10.2.0/client_1/bin,xin nho giup do la nguyen nhan vi sao?Xin cam on 


Nếu bạn cài đặt Oracle thành công thì các file : lsnrctl, tnslsnr sẽ nằm trong thư mục : $ORACLE_HOME/bin

[Up] [Print Copy]
  [Question]   tnslsnr is missing? 07/10/2009 00:14:39 (+0700) | #3 | 194890
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

nxthao wrote:
( Xin loi vi tu nhien ko go duoc tieng Viet )
Toi cai Oracle 10.2 len Solaris 10 X86
Cai xong thi khong thay tnslsnr trong /export/home/oracle/oracle/product/10.2.0/client_1/bin,xin nho giup do la nguyen nhan vi sao?Xin cam on 

Bạn làm gì mà biết nó bị "missing" vậy?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   tnslsnr is missing? 07/10/2009 00:24:54 (+0700) | #4 | 194892
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
chưa chắc đã thiếu file, có khi file lại đang nằm ở 1 thư mục khác .

bạn thử Code:
$find / -name tnslsnr
xem thế nào .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   tnslsnr is missing? 08/10/2009 04:58:23 (+0700) | #5 | 195004
[Avatar]
nxthao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 11:12:42
Messages: 155
Location: india
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Xin cám ơn,mình cài nhầm bản client nên không có hay sao ấy,mình đã cài lại bản server và chạy bình thường
http://pip.vn mạng xã hội PIP
http://forum.pip.vn forum mạng xã hội PIP
[Up] [Print Copy]
  [Question]   tnslsnr is missing? 08/10/2009 08:07:08 (+0700) | #6 | 195016
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

nxthao wrote:
Xin cám ơn,mình cài nhầm bản client nên không có hay sao ấy,mình đã cài lại bản server và chạy bình thường 

Thua. Mình đang tự hỏi không biết bạn cài kiểu gì mà có thể nhầm được vì 2 lý do sau:

1. Oracle Instant Client nó có nhiều phần: basic, SDK, SQLPlus, jdbc... và trong tên file bao giờ cũng có chữ instantclient ở đầu tiên.
2. Cách cài Oracle Instant Client nó khác hẳn mà.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|