banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Hỏi cách Unpack Obsidium v1.3.5.4 (Exe/DLL) 2008.02.04  XML
  [Question]   Hỏi cách Unpack Obsidium v1.3.5.4 (Exe/DLL) 2008.02.04 30/09/2009 23:22:14 (+0700) | #1 | 194460
[Avatar]
ha1977db
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/08/2009 20:45:18
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Mình muốn unpack một chương trình được pack bằng Obsidium v1.3.5.4 (Exe/DLL) 2008.02.04 nhưng không được mong các bạn giúp đỡ. trên google rất ít bài viết liên quan đến phần mềm này. Mong hồi âm
[img]http://www.savehinh.com/viewer.php?file=fba8kzj5g0w53xxml17m.png[/img]
Sống trên đời phải có một tấm lòng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi cách Unpack Obsidium v1.3.5.4 (Exe/DLL) 2008.02.04 04/11/2009 05:58:20 (+0700) | #2 | 197515
[Avatar]
ha1977db
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/08/2009 20:45:18
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Không có cao thủ nào giúp tôi à. Hay chưa có ai Unpack được cái này nhỉ
Sống trên đời phải có một tấm lòng
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|