banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Website chạy trên localhost thì tốt, nhưng upload lên host thì có lỗi  XML
  [Question]   Website chạy trên localhost thì tốt, nhưng upload lên host thì có lỗi 03/09/2009 18:19:51 (+0700) | #1 | 191864
jforum3000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2007 02:53:39
Messages: 1172
Offline
[Profile] [PM]
Số là mình đang update cho cái forum phpBB 3 của mình lên phiên bản mới, quá trình thực hiện thành công

- Test trên localhost ở nhà: mọi thứ đều tốt với cả 3 trình duyệt thông dụng nhất hiện nay là IE, Firefox và Opera.

- Sau khi upload lên host: chỉnh lại thông số cấu hình của file config.php xong, phpBB đã chạy tốt, nhưng có một vấn đề như sau: Nếu sử dụng trình duyệt IE thì không thể load được bộ soạn thảo ALMSAMIM, nó chỉ hiện một khoảng trắng, khi click chuột vào dòng cảnh báo "Done, but with errors on Page" ở góc trái phía dưới khay hệ thống thì IE báo lỗi như sau
Nhưng trên trình duyệt Firefox, Opera thì vẫn bình thường

Không lẽ vấn đề nằm ở trình thông dịch PHP? Localhost mình dùng PHP 5.2.8, host thì PHP 5.2.10?

Host
cPanel Version 11.24.5-RELEASE
cPanel Build 38506
Theme x3
Apache version 2.2.11 (Unix)
PHP version 5.2.10
MySQL version 5.0.81-community
Architecture x86_64
Operating system Linux
Shared Ip Address 210.245.81.29
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail
Path to PERL /usr/bin/perl
Kernel version 2.6.18-128.1.6.el5
cPanel Pro 1.0 (RC1) 


Localhost

###### ApacheFriends XAMPP (Basispaket) version 1.7.0 ######

+ Apache 2.2.11
+ MySQL 5.1.30 (Community Server)
+ PHP 5.2.8 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued)
+ PHP-Switch win32 1.0 (use "php-switch.bat" in the xampp main directory)
+ XAMPP Control Version 2.5 from www.nat32.com
+ XAMPP Security 1.0
+ SQLite 2.8.15
+ OpenSSL 0.9.8i
+ phpMyAdmin 3.1.1
+ ADOdb 4.990
+ Mercury Mail Transport System v4.52
+ FileZilla FTP Server 0.9.29
+ Webalizer 2.01-10
+ Zend Optimizer 3.3.0
+ eAccelerator 0.9.5.3 für PHP 5.2.8 (but not activated in the php.ini)
---------------------------------------------------------------  
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Website chạy trên localhost thì tốt, nhưng upload lên host thì có lỗi 03/09/2009 20:53:41 (+0700) | #2 | 191886
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
http://support.microsoft.com/kb/927917
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|