banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Redirect link lưu trong biến $link  XML
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 02/09/2009 10:38:19 (+0700) | #1 | 191758
lenon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/12/2007 18:35:56
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]
smilie
Mình đang mới nhập môn PHP, bạn nào giúp mình sử dụng curl để sửa link như sau :

Khi paste link này vào address bar :
http://www.nhaccuatui.com/l/Ws0JEpAyoPdp
Thì nó tự trả về :
http://img1.nhaccuatui.com/Flash/NCTplayer26_L.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/GetMusic.ashx?list=001900300064000900040024000f003a003b001300250024

Giờ mình muốn làm hàm get_link sao cho:
Code:
$link = "http://www.nhaccuatui.com/l/Ws0JEpAyoPdp";
$link = get_link ($link);


Thì kết quả
Code:
$link = "http://img1.nhaccuatui.com/Flash/NCTplayer26_L.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/GetMusic.ashx?list=001900300064000900040024000f003 a003b001300250024";Lưu ý là freehost của mình hôk hỗ trợ hàm get_headers()
Cảm ơn mọi người ! smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 02/09/2009 20:32:21 (+0700) | #2 | 191782
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]

lenon wrote:

Lưu ý là freehost của mình hôk hỗ trợ hàm get_headers()
 


không biết dùng CurlOPT_HEADER có được không nhỉ. Bạn thử xem.
Code:
curl_setopt($curl_handle, CurlOPT_HEADER, 1);
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 03/09/2009 10:03:59 (+0700) | #3 | 191814
lenon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/12/2007 18:35:56
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]

crc32 wrote:

không biết dùng CurlOPT_HEADER có được không nhỉ. Bạn thử xem.
Code:
curl_setopt($curl_handle, CurlOPT_HEADER, 1);
 


Cái đó không được rồi, nếu chỉ đơn thuần như vậy thì đỡ, hjc.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 03/09/2009 19:50:03 (+0700) | #4 | 191873
[Avatar]
icymatter
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/08/2009 12:40:32
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
@lenon: Bạn xem hàm (header) của php

http://vn.php.net/manual/en/function.header.php
--
looking for a job (system manager/administrator/developer)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 03/09/2009 20:22:35 (+0700) | #5 | 191883
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
/**
* Try this man
* @return the link you wanna to see smilie
*/

function get_link($link){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
$result = curl_exec($ch);
preg_match("/http:\/\/.*/", $result , $return);

return $return[0];
}
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redirect link lưu trong biến $link 07/09/2009 12:02:32 (+0700) | #6 | 192030
lenon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/12/2007 18:35:56
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]

crc32 wrote:
/**
* Try this man
* @return the link you wanna to see smilie
*/

function get_link($link){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CurlOPT_url, $link);
curl_setopt($ch, CurlOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
curl_setopt($ch, CurlOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CurlOPT_HEADER, 1);
$result = curl_exec($ch);
preg_match("/http:\/\/.*/", $result , $return);

return $return[0];


Hi, cảm ơn bro nhé. Mình làm đựoc rồi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|