banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Hỏi về Switch  XML
  [Question]   Hỏi về Switch 28/08/2009 11:31:50 (+0700) | #1 | 191310
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Theo như LÍ thuyết mình học về Switch thì ko bao giờ cùng tồn tại 1 địa chỉ MAC mà đang hoạt động trên 2 port của 1 switch. Nếu vậy theo mô hình sau:
Victim ( MAC A ) ---------- port1 ( Switch ) port 2 -------------- Hacker ( MAC B nhưng nó giả dạng thành địa chỉ MAC A của Victim )
Nếu vậy thì HACKER có thể tấn công đc máy VICTIM ko???
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về Switch 28/08/2009 18:17:46 (+0700) | #2 | 191348
marriottvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/06/2005 14:05:04
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
mac spoofing không có tác dụng trong trường hợp này, nếu bồ thêm vô 1 layer 3 device thì hoàn toàn "tấn công" được
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về Switch 28/08/2009 21:07:27 (+0700) | #3 | 191386
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
thank bro nhìu smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|