banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Xin giúp đỡ về phần mềm CYBER STATION MANAGER  XML
  [Question]   Xin giúp đỡ về phần mềm CYBER STATION MANAGER 12/08/2009 22:08:37 (+0700) | #1 | 189744
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Hiện em đang quản lý 1 phòng NET ở Đồng Nai mà em thì ở tận TPHCM. Cứ khoảng 2 tuần là em phải về để xem doanh thu của phòng NET.
Vấn đề ở đây là em muốn được biết các báo cáo doanh thu hàng ngày của mình. Có cách nào để phần mềm CYBER STATION MANAGER nó có thể gửi các báo cáo hàng ngày lên email của em được ko. Nhờ các sư huynh giúp đỡ em smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ về phần mềm CYBER STATION MANAGER 13/08/2009 08:48:18 (+0700) | #2 | 189775
[Avatar]
Phó Hồng Tuyết
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/04/2007 20:02:10
Messages: 275
Location: Nơi Sâu Thẳm Tâm Hồn
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

diehard1412 wrote:
Hiện em đang quản lý 1 phòng NET ở Đồng Nai mà em thì ở tận TPHCM. Cứ khoảng 2 tuần là em phải về để xem doanh thu của phòng NET.
Vấn đề ở đây là em muốn được biết các báo cáo doanh thu hàng ngày của mình. Có cách nào để phần mềm CYBER STATION MANAGER nó có thể gửi các báo cáo hàng ngày lên email của em được ko. Nhờ các sư huynh giúp đỡ em smilie 


1. đăng ký một domain. chuyển qua dnsexit hoăc các trang tuơng tự.
a. nếu dùng ip động. xem model có hỗ trợ dnsexit hoặc các trang tuơng tự không. nếu không sử dụng phần mềm này http://www.noeld.com/dynsite.asp
b. add domain và nat về máy chủ ( máy tính tiền ).
c. remoter vào và kiểm tra cuối ngày.
2. nếu dùng ip tĩnh thì bỏ qua 1.a thực hiện lại 1.b 1.c

"Một người thành công không có ý nghĩ đổ thừa thất bại do ...."
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|