banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Xâm nhập thành công, xin được hướng dẫn tiếp.  XML
  [Question]   Xâm nhập thành công, xin được hướng dẫn tiếp. 28/07/2007 15:35:25 (+0700) | #31 | 74607
phuongbich
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 19:03:25
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]
EM là từ trước đến giờ ko khâm phuc bác conmale mấy đâu , nhưng từ khi đọc thử mấy bài rookie và đến bài này mới thấy thực sự khâm phục rồi , bác tuy ít nói nhưng những câu nói của bác đều khiến người ta phải tự suy nghĩ tự học , bác ko muốn day hẳn cho ai cái gì mà muốn người ta sẽ hiểu và làm được cái đó , đúng là pro hii. khâm phục .bài conmale và các pro khác viết nếu chiu khó tìm hiểu đúng là trên tuyêt.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|