banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Làm thế nào để khai thác lỗi phần mềm  XML
  [Article]   Làm thế nào để khai thác lỗi phần mềm 13/04/2014 00:43:41 (+0700) | #31 | 280314
Uchiha_Itachi_1993
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2012 23:24:14
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Mọi người cho mình hỏi, làm sao để resize screen cái Command line mode của metasploitable vậy?
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Làm thế nào để khai thác lỗi phần mềm 28/04/2014 21:54:46 (+0700) | #32 | 280499
[Avatar]
trungvietx
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/04/2014 16:39:10
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
không biết 4 năm nữa mình có thể cơ bản được xem là hacker chuyên nghiệp được không đây ?
lập trình thì có thể tìm hiểu trong vòng 6 tháng và con nhiều thứ nhiều thứ, úi smilie
I love this life!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|