banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật [Thảo luận] Local exploitations  XML
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 14/08/2008 06:38:29 (+0700) | #31 | 146708
boom_jt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2007 23:51:10
Messages: 125
Offline
[Profile] [PM]

watchd0g wrote:
Các bước "kiểm tra đuôi của file? kiểm tra header của file? kiểm tra trọn bộ nội dung file?" đều có cách giả dạng 1 phiên upload để đưa lên server file mong muốn. Theo em nên kết hợp với việc hạn chế user truy cập trực tiếp vào file vừa upload, điều này có thể dễ dàng thực hiện:
- Dời những file upload sang 1 thư mục không phải là web root (theo ví dụ của anh comale thì web root là public_html)
or
- Hạn chế user truy cập vào upload folder trên web root directory.
or
- Đổi tên file upload bằng 1 chuỗi ngẫu nhiên.
 


Đây chính là cách mà 1 số code 4rum áp dụng, và ko phải là "or", mà họ dùng "and" smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 18/08/2008 05:53:10 (+0700) | #32 | 147450
nguoididingoaipho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2007 00:44:11
Messages: 90
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

cvhainb wrote:

conmale wrote:
Tiếp tục dạng "shell" thứ nhì (php) nhá?

Giả sử trên cấu hình của apache ấn định một root directory là /home/abc/public_html và cho phép các file .php thuộc directory và sub-directory này được chạy. Giả sử một sub-directory có tên là "uploads" (chẳng hạn) cho phép người dùng attach files (upload file lên). Xuyên qua cơ chế upload này, kẻ tấn công có thể upload php files, jpg file có nhúng php... vậy:

- Làm sao vẫn cho phép file upload nhưng bảo đảm bảo mật?
- Có bao nhiêu cách kiểm soát và hạn chế?
- Kiểm soát và hạn chế chúng ở những mức độ nào?

smilie  


Chào anh, trong cơ chế upload mình chỉ cho upload những file: jpg,gif,zip,pdf,...Ngoài các file này ra thì ko cho upload những ngôn ngữ lập trình khác.

Còn kiểm soát và hạn chế ở những mức độ nào thì...chờ người tiếp theo trả lời giúp vậy smilie


Ý em là không cho upload những định dạng khác? smilie

Vậy hành động "cho" hoặc "không cho" ở đây dựa vào những yếu tố nào? (kiểm tra đuôi của file? kiểm tra header của file? kiểm tra trọn bộ nội dung file?)

Giả sử vẫn cho họ upload .php file nhưng làm thế nào để đạt được: cho nhưng vẫn bảo mật?

Hãy thử phân tích xem: một file php được parse và hoạt động trên một apache web server cần những điều kiện nào? Nếu rút bỏ hết các điều kiện ấy, liệu file php còn được parse và hoạt động hay không? 

Em có ý này:
Code:
RewriteRule   ^.php$ .txt

Vẫn cho upload .php file lên nhưng khi chạy thì show hàng ra lun smilie
Công Lý là diễn viên hài bỏ vợ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 20/08/2008 04:21:26 (+0700) | #33 | 147779
cvhainb
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2007 14:32:38
Messages: 251
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

Vậy hành động "cho" hoặc "không cho" ở đây dựa vào những yếu tố nào? (kiểm tra đuôi của file? kiểm tra header của file? kiểm tra trọn bộ nội dung file?)

Giả sử vẫn cho họ upload .php file nhưng làm thế nào để đạt được: cho nhưng vẫn bảo mật?

Hãy thử phân tích xem: một file php được parse và hoạt động trên một apache web server cần những điều kiện nào? Nếu rút bỏ hết các điều kiện ấy, liệu file php còn được parse và hoạt động hay không? 


Chào anh, nếu cho upload một file .php thì có thể em sẽ mã hóa file bằng chuỗi ngẫu nhiên hoặc tên file như cũ nhưng đổi extension của file thành .txt.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 21/08/2008 01:16:49 (+0700) | #34 | 147916
nguoididingoaipho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2007 00:44:11
Messages: 90
Offline
[Profile] [PM]

cvhainb wrote:

Chào anh, nếu cho upload một file .php thì có thể em sẽ mã hóa file bằng chuỗi ngẫu nhiên 

Mã hóa nội dung file hay mã hóa tên file?
Công Lý là diễn viên hài bỏ vợ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 22/08/2008 00:28:48 (+0700) | #35 | 148058
cvhainb
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2007 14:32:38
Messages: 251
Offline
[Profile] [PM]

nguoididingoaipho wrote:

Mã hóa nội dung file hay mã hóa tên file? 


Em thì chỉ biết mã hóa tên file thôi. smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 22/08/2008 06:16:16 (+0700) | #36 | 148103
nguoididingoaipho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2007 00:44:11
Messages: 90
Offline
[Profile] [PM]

cvhainb wrote:
Em thì chỉ biết mã hóa tên file thôi. 

Cái này cũng khá là phí công, vì phải dùng script để liên kết đến. Mà như vậy thì bằng chi ta để thư mục Upload vào nơi ko public, và khi đó cũng ko cần phải mã hóa tên file làm gì, vì nó đâu có truy cập trực tiếp dc
Công Lý là diễn viên hài bỏ vợ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 24/08/2008 11:06:26 (+0700) | #37 | 148398
cvhainb
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2007 14:32:38
Messages: 251
Offline
[Profile] [PM]

nguoididingoaipho wrote:

cvhainb wrote:
Em thì chỉ biết mã hóa tên file thôi. 

Cái này cũng khá là phí công 


cái này thì 3 line là xong smilie .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Thảo luận] Local exploitations 27/08/2008 09:11:39 (+0700) | #38 | 148641
boybin86
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/12/2006 00:21:30
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]

canh_nguyen wrote:
Với việc upload ngoài check extension, mime cháu thường thêm dòng
Code:
AddType text/plain     php

vào .htaccess trong thư mục chứa file upload. 

em thấy cách này là khả thi nhất dù up được file php lên nhưng ko run được thì cũng không làm được gì
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|