banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích PullThePlug wargame  XML
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 07/10/2008 14:43:24 (+0700) | #31 | 154247
mrro
Administrator

Joined: 27/12/2001 05:07:00
Messages: 745
Offline
[Profile] [PM]
có còn ai chơi mấy cái wargame này không? dạo này tớ đang bị kẹt ở vortex15, hồi trước đang làm, thì có sự kiện gì đó xảy ra, nên không tập trung vào thằng này nữa.

ngoài vortex ra, tớ cũng có làm thử blacksun, semtex, drifter và cả krypton. mấy cái game này thằng nào cũng có cái hay riêng, blacksun với drifter thì tập trung vào vuln-dev, semtex thì programming, còn krypton thì tập trung vào crypto (đây là game mới, chưa có nội dung trên http://www.overthewire.org/wargames, vào irc.overthewire.org#social để lấy địa chỉ).

nhìn chung chịu khó làm thì sẽ học và tích lũy được rất nhiều kiến thức + kinh nghiệm. bạn nào đang làm mấy cái này, bị kẹt thì có thể vào irc.overthewire.org#social để được tư vấn. bọn nó ở đó khá là nice, mặc dù chắc chắn sẽ không có đáp án, nhưng nó cũng gợi ý này nọ cho. thích nhất là khi giải xong, có thể so với cách giải của tụi nó, từ đó học thêm được nhiều chiêu và cách giải quyết mới.

các bạn cũng có thể gửi lên đây, tớ biết cái gì sẽ tư vấn cái đó :-p.

--m

PS: đang sướng, mới qua một lèo mấy cái lvl của drifter :-p.


http://tinsang.net

TetCon 2013 http://tetcon.org

Làm an toàn thông tin thì học gì?/hvaonline/posts/list/42133.html
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 07/10/2008 23:01:15 (+0700) | #32 | 154277
[Avatar]
rickb
Reseacher

Joined: 27/01/2007 17:47:27
Messages: 200
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Hi mrro & all,

Em đang có thắc mắc ở lv0, mình quyết định dùng python để xử lý lvl này. em đã đọc qua hết đề bài, tuy nhiên em sẽ đi từng phần một để debug (chứ ko viết code để giải từng A-Z)

Theo đề bài, ta sẽ nhận 4 số unsigned integer rồi cộng 4 số này lại ra result => gửi result về server. Theo em biết thì 1 unsigned integer có độ dài 4 byte, vì thế em muốn in ra số unsigned integers thứ 1 nên e viết đoạn sau :

Code:
import socket
import struct

sock = socket.socket()
sock.connect(('vortex.labs.pulltheplug.org', 5842))

len = 4

in_data = sock.recv(len)

print in_data


Tuy nhiên khi chạy đoạn code này nó in ra ký tự ascii chứ ko ra dạng unsigned integer. Vậy em phải làm sao để nó in ra được dạng unsigned integer trong python nhỉ ?

Thân,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 07/10/2008 23:17:22 (+0700) | #33 | 154280
mrro
Administrator

Joined: 27/12/2001 05:07:00
Messages: 745
Offline
[Profile] [PM]
@rickb: dữ liệu bồ nhận về là ở dạng binary, bồ phải *chế biến* dữ liệu đó để nó trở thành unsigned int trước khi sử dụng nó. xem thêm module struct của python.

-m
http://tinsang.net

TetCon 2013 http://tetcon.org

Làm an toàn thông tin thì học gì?/hvaonline/posts/list/42133.html
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 07/10/2008 23:58:31 (+0700) | #34 | 154288
Cognac
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/08/2008 02:28:47
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
@rickbb:
bồ thử thêm 2 dòng:
Code:
>>> from struct import *
>>>print unpack('I',in_data)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 08/10/2008 00:17:09 (+0700) | #35 | 154292
[Avatar]
rickb
Reseacher

Joined: 27/01/2007 17:47:27
Messages: 200
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

mrro wrote:
@rickb: dữ liệu bồ nhận về là ở dạng binary, bồ phải *chế biến* dữ liệu đó để nó trở thành unsigned int trước khi sử dụng nó. xem thêm module struct của python.

-m 


Hi anh mrro,

Không biết em viết vậy có đúng chưa nhỉ ? smilie

Code:
import socket
import struct

sock = socket.socket()
sock.connect(('vortex.labs.pulltheplug.org', 5842))

len_int = 4
in_data = sock.recv(len_int)
result = struct.unpack('<I',in_data)
print result


Output của nó có dạng :

(530959421L,)

Thấy hơi kỳ kỳ smilie

Thân,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 08/10/2008 00:49:36 (+0700) | #36 | 154295
mrro
Administrator

Joined: 27/12/2001 05:07:00
Messages: 745
Offline
[Profile] [PM]
@rickb: đúng rồi đó. output của unpack luôn là một cái tuple, có gì đâu mà kỳ. tớ nghĩ bạn nên tìm cuốn dive into python để hiểu thêm về mấy kiểu dữ liệu cơ bản của python.

-m
http://tinsang.net

TetCon 2013 http://tetcon.org

Làm an toàn thông tin thì học gì?/hvaonline/posts/list/42133.html
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 09/10/2008 05:47:43 (+0700) | #37 | 154495
Cognac
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/08/2008 02:28:47
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
Nó output ra dạng tuple nên truy xuất giá trị của nó để cộng dồn 4 số lại phải dùng kiểu list để lấy giá trị. Công nhận là hơi khó chịu (có lẽ do mới vọc python)

Code:
import socket
import struct
from struct import *
sock = socket.socket()
sock.connect(('vortex.labs.pulltheplug.org', 5842))
len_int = 4
i = 0
sum = 0
while (i != 4):
 num = unpack('<I',sock.recv(len_int))
 print num[0]
 sum += num[0]
 i += 1

print sum
sock.send(pack('<I',sum))
print sock.recv(1024)
sock.close()

Code:
wargame$ python test1.py 
83808278
183050462
24982680
1273023711
1564865131
Username: vortex1 Password: **********
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 11/10/2008 17:20:55 (+0700) | #38 | 154823
mrro
Administrator

Joined: 27/12/2001 05:07:00
Messages: 745
Offline
[Profile] [PM]
@Cognac: hehe đúng là hơi khó chịu thiệt, nhất là chỗ unpack với pack :-p, nhưng làm riết sẽ thấy thích thôi. mấy cái unpack với pack này của Python sẽ rất hữu dụng khi làm việc với mấy cái structure của C/C++.

chẳng hạn như tớ đang làm cái drifter3 http://www.overthewire.org/wargames/drifter/level3), nó có mấy cái struct như:

Code:
struct packet {
	unsigned char ops;
	unsigned short int id;
	unsigned short int flags;
	unsigned int assoc;
} __attribute__((__packed__));
typedef struct packet packet;

struct data_assoc {
	unsigned short int len;
	unsigned char buf[0];
} __attribute__((__packed__));
typedef struct data_assoc data_assoc;


drifter3 nó nhận một cái udp packet từ network vào, phần data của packet phải tuân thủ theo đúng hai cái structure này, thì nó mới chịu xử lý và trả về một udp packet. thường có 2 cách để nhập dữ liệu và xử lý kết quả cho mấy chương trình như thế này:

1. nhập và xử lý bằng tay. kiểu như chương trình yêu cầu một packet có ops = 1, id = 1, flags = 0, assoc = 0, thì mình phải nhập vào một chuỗi byte (little-edian) như \x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 rồi đợi chương trình trả kết quả về, và lại unpack kết quả bằng tay tiếp để xem mấy cái member của struct nó có kết quả là gì.

2. rõ ràng làm cách 1 rất chậm và dễ xảy ra lỗi. bất lợi lớn nhất của cách 1 là không thể làm tự động được. ngược lại cách thứ 2 mà tớ sắp nói rất tiện lợi, và hoàn toàn có thể tự động hóa được luôn.

ý tưởng chủ đạo (mà tớ chôm khi đọc source code của bọn nước ngoài :p) là sẽ biến mấy cái struct của C thành class của python, rồi dùng struct.unpack và struct.pack để nhập và xuất dữ liệu. chẳng hạn như đối với cái struct packet ở trên, tớ sẽ viết thành cái class Python như sau:

Code:
class Packet(object):
  def __init__(self, ops=None, id=None, flags=None, assoc=None, bytes=None):
    self.ops = ops
    self.id = id
    self.flags = flags
    self.assoc = assoc
    if bytes:
      self.fromBytes(bytes)

  def fromBytes(self, bytes):
    # little-endian
    (self.ops, self.id, self.flags, self.assoc) = struct.unpack("<BHHI", bytes)

  def toBytes(self):
    # little-endian
    return struct.pack("<BHHI", self.ops, self.id, self.flags, self.assoc)

  def __len__(self):
    return struct.calcsize("<BHHI")

  def __repr__(self):
    return "ops %d, id %d, flags %d, assoc %d " % (self.ops, self.id, self.flags, self.assoc)


với cái class này, tớ có thể tạo và gửi một packet dễ dàng với đoạn mã sau:

Code:
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    input = raw_input("ops, id, flags, assoc: ")
    [ops, id, flags, assoc] = input.split(",")
    header = Header(int(ops.strip()), int(id.strip()), int(flags.strip()), int(assoc.strip())) 
    p_out = Packet(header)
    sock.sendto(p_out.toBytes(), ADDR) # hit breakpoint
    data, addr = sock.recvfrom(PKTSIZE)
    p_in = Packet(bytes=data)    
    print repr(p_in)
    sock.close()


chẳng hạn như khi chạy, nó sẽ ra như thế này:

Code:
drifter3@games $ ./level3.py
out = ops, id, flags, assoc: 0,0,0,0
in = ops 0, id 0, flags 1, assoc 3696333875


rất rõ ràng và trong sáng phải không? điều tớ thích nhất ở phương pháp thứ 2 này là tớ có thể tự động hóa được hoàn toàn việc nhập liệu, debug và kiểm tra kết quả.

chẳng hạn như tớ có thể viết script, cài breakpoint trong chương trình, quăng dữ liệu vào và quan sát kết quả cũng như biết rõ những dòng lệnh nào được thực hiện ứng với loại dữ liệu đầu vào nào (nghe giống như fuzzing nhỉ? smilie). Cái này gọi là code coverage, có một tool khá hay làm việc này là Paimei, nhưng nó không chạy trên Linux :-p).

nói đi nói lại thì tớ rất thích cái module struct của python :-p (tớ thích nhất là em ctypes, tớ sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em này lolz).

--m
http://tinsang.net

TetCon 2013 http://tetcon.org

Làm an toàn thông tin thì học gì?/hvaonline/posts/list/42133.html
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 14/10/2008 11:03:44 (+0700) | #39 | 155159
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]
Chà cái vortex này khoai phết. Newbie như mình chơi mấy ngày rồi mà mới tới lvl5, hix hix không biết mấy tháng nữa mới complete được. Được cái mặc dù là game nhưng học nhiều hơn chơi.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 04/03/2009 11:44:36 (+0700) | #40 | 171839
[Avatar]
lavecoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/04/2008 14:48:39
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]
cái vortex lvl 0 sau khi connect to port 5842 on vortex.labs.pulltheplug.org , mình down được một file rồi làm sao mở nó ra vậy mấy anh.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 04/03/2009 16:47:21 (+0700) | #41 | 171877
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]

lavecoi wrote:
cái vortex lvl 0 sau khi connect to port 5842 on vortex.labs.pulltheplug.org , mình down được một file rồi làm sao mở nó ra vậy mấy anh. 
Trời download được những một file hả bạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì chỉ có 16 bytes thôi mà. smilie
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 05/03/2009 00:07:24 (+0700) | #42 | 171898
[Avatar]
lavecoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/04/2008 14:48:39
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]

StarGhost wrote:

lavecoi wrote:
cái vortex lvl 0 sau khi connect to port 5842 on vortex.labs.pulltheplug.org , mình down được một file rồi làm sao mở nó ra vậy mấy anh. 
Trời download được những một file hả bạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì chỉ có 16 bytes thôi mà. smilie  

Thực tình thì chỉ có 4bytes, nhưng cũng là một file vậy, mình mở nó bằng notepad++ thì thấy được 4 kí tự kiểu ai cập, hjc. Ko biết làm sao nữa.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 05/03/2009 01:53:46 (+0700) | #43 | 171912
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]

lavecoi wrote:

StarGhost wrote:

lavecoi wrote:
cái vortex lvl 0 sau khi connect to port 5842 on vortex.labs.pulltheplug.org , mình down được một file rồi làm sao mở nó ra vậy mấy anh. 
Trời download được những một file hả bạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì chỉ có 16 bytes thôi mà. smilie  

Thực tình thì chỉ có 4bytes, nhưng cũng là một file vậy, mình mở nó bằng notepad++ thì thấy được 4 kí tự kiểu ai cập, hjc. Ko biết làm sao nữa. 

Rồi, mình cá là bạn dùng software nào đấy để download phải không? Vậy thì bạn nên xem lại các posts trong topic này.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 05/03/2009 07:41:27 (+0700) | #44 | 171948
[Avatar]
lavecoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/04/2008 14:48:39
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]

StarGhost wrote:

Rồi, mình cá là bạn dùng software nào đấy để download phải không? Vậy thì bạn nên xem lại các posts trong topic này. 


mình chỉ dùng firefox thôi chớ có soft nào đâu, mà bạn làm xong cái lvl 0 chưa, hướng dẫn mình đi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 26/03/2009 14:14:10 (+0700) | #45 | 174790
[Avatar]
hoahongtim
Researcher

Joined: 15/07/2002 02:59:49
Messages: 156
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Bác nào cho mình hỏi tí, nếu chạy liên tục vài lần thì nhận được thông báo như sau, tràn bộ đệm interger là sao nhĩ ? Mặc dù vẫn lấy được user và password.

D:\www\exploit\wargame\level0.py:15: DeprecationWarning: struct integer overflow
masking is deprecated
sock.send(pack('<I',sum))
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 26/03/2009 23:29:57 (+0700) | #46 | 174831
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa&quot;&gt;
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]

hoahongtim wrote:
Bác nào cho mình hỏi tí, nếu chạy liên tục vài lần thì nhận được thông báo như sau, tràn bộ đệm interger là sao nhĩ ? Mặc dù vẫn lấy được user và password.

D:\www\exploit\wargame\level0.py:15: DeprecationWarning: struct integer overflow
masking is deprecated
sock.send(pack('<I',sum)) 

@hoahongtim: Cái này là tràn số nguyên (interger overflow) chứ ko phải tràn bộ đệm số nguyên (có bộ đệm đâu mà tràn smilie)
_tham khảo lại topic của bạn choc:
Giải pháp:
thay
Code:
sock.send(pack('<I',sum))

bằng
Code:
sock.send(pack('<q',sum))

hoặc chắc cú hơn nữa
Code:
sock.send(pack('<Q',sum))

Lý do thì do anh cộng dồn 4 số unsigned int nhưng vẫn pack nó dạng unsigned int (của python, ko phải C) gởi đi thì có thể bị tràn sang bit cao trái nên thằng python warning vậy thôi smilie
PS: Cũng tại Cognac code ẩu wá smilie
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 27/03/2009 02:09:24 (+0700) | #47 | 174871
choc_
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/01/2009 06:46:01
Messages: 122
Offline
[Profile] [PM]
Hay thật thì ra các bạn cũng có chơi cái game này. Mình cũng có chơi, đang ở Vortex 19, nhưng mà bận học nên đã dừng lại mấy tháng rồi, tuần này rảnh rảnh sẽ ngồi coi lại.

mrro, StarGhost, gamma95, rickb...các bạn đến level bao nhiêu rồi? Dứt điểm chưa?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 27/03/2009 07:06:36 (+0700) | #48 | 174910
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa&quot;&gt;
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]
Nếu StartGhost đã pass qua 5 level thì mình bắt đầu từ level6 vậy. Topic này sẽ liên tiếp cập nhật smilie.
@choc_: tham gia viết challenge cho HVA đi đồng chí smilie
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 27/03/2009 07:40:32 (+0700) | #49 | 174912
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]

gamma95 wrote:
Nếu StartGhost đã pass qua 5 level thì mình bắt đầu từ level6 vậy. Topic này sẽ liên tiếp cập nhật smilie.
@choc_: tham gia viết challenge cho HVA đi đồng chí smilie 

Hớ, gamma không đi từ lvl 0 thì sao nhảy lên được lvl 6 nhỉ, tài quá. Mình chơi cái này mất 1 tuần mới lên được lvl 10, sau đó thấy mất thời gian quá nên bỏ dở chừng, với lại mình cũng không giỏi lắm nên đành để đến lúc nào thực sự rảnh mới chơi tiếp.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 27/03/2009 08:04:45 (+0700) | #50 | 174916
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa&quot;&gt;
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]
@Startghost: mấy cái level này độc lập với nhau mà ???
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: PullThePlug wargame 27/03/2009 09:40:47 (+0700) | #51 | 174923
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]

gamma95 wrote:
@Startghost: mấy cái level này độc lập với nhau mà ??? 

À nếu mình nhớ không nhầm thì để execute được binary của lvl sau trên server vortex thì cần login với credentials của lvl trước. Hoặc giả luật mới đổi thì mình không rõ lắm.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 04/04/2011 22:04:01 (+0700) | #52 | 234689
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Mọi người cho mình hỏi về cái semtext level0, nếu mình dịch đúng yêu cầu thì
-x86/elf kết nối đến cổng 24000
-Loại bỏ các byte chẵn, chỉ giữ lại các byte lẻ, ráp lại tạo nên một file chạy được.
Code:
#include<stdio.h>
#include<sys/socket.h>
#include<netinet/in.h>
#include<stdlib.h>
#include<netdb.h>
#include<string.h>

#define PORTNO 24000
#define MAXLEN 10000

int main()
{
	char buffer[MAXLEN+1];
	int mysocket,len,i;
	struct sockaddr_in mydest;
	mysocket = socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
	mydest.sin_family = AF_INET;
	mydest.sin_port = htons(PORTNO);
	mydest.sin_addr.s_addr = inet_addr("69.55.233.89");
	connect(mysocket,(struct sockaddr*)&mydest,sizeof(struct sockaddr));
	len = recv(mysocket,buffer,MAXLEN,0);
    for(i=0;i<len;i++)
	     printf("%d\n",buffer[i]);
	close(buffer);
	return EXIT_SUCCESS;
}

mình chỉ nhận được 127 (1 byte). Mong mọi người hướng dẫn.>
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 12/02/2012 15:02:19 (+0700) | #53 | 253512
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Giải Wargames Vortex - Level 0 ở địa chỉ
http://www.overthewire.org/wargames/vortex/vortex0.shtml
bằng Python:
Code:
import sys
from struct import *
from socket import *
mysocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
mysocket.connect(("vortex.labs.overthewire.org", 5842))
buffer_ = ''
while len(buffer_) < 16:
	buffer_ = buffer_ + mysocket.recv(4)

print len(buffer_)
print buffer_
intlist = unpack("IIII", buffer_)
print intlist
result = sum(intlist)
print result
mysocket.send(pack("Q", result))
print mysocket.recv(10000)


Mình mạn phép bỏ kết quả của bạn bolzano_1989 - Ky0
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 13/02/2012 16:08:44 (+0700) | #54 | 253572
cr4zyb0y
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2010 11:50:30
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
có một luật ngầm của giới chơi wargame loại này là không bao giờ viết ra lời giải, hoặc để thông tin mật khẩu ra như bạn

[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 13/02/2012 16:48:02 (+0700) | #55 | 253575
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

cr4zyb0y wrote:
có một luật ngầm của giới chơi wargame loại này là không bao giờ viết ra lời giải, hoặc để thông tin mật khẩu ra như bạn
 


Chào Tiến, cảm ơn góp ý của bạn, mình thấy vui là chính thôi, biết và nhớ mấy cái luật ngầm kia làm gì chứ smilie .
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 13/02/2012 23:16:40 (+0700) | #56 | 253588
cr4zyb0y
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2010 11:50:30
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
vì người chơi trước nghĩ cho người chơi sau, và để game luôn luôn mới smilie
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 20/12/2012 12:28:19 (+0700) | #57 | 271989
[Avatar]
flyl9134
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/09/2012 01:19:04
Messages: 17
Location: The mirror....
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người!

Hôm nay mình có vài câu hỏi muốn nhờ mọi người chỉ giáo. Mình biết mấy wargame này lâu rồi nhưng mới bắt đầu chơi mấy ngày nay thôi.

Mình không chơi 2 cái vortex với lại semtex vì chưa học qua lập trình socket bao giờ, vừa nhìn vào cái đề với lại docs của 2 cái đó mình đã ngán rồi. Nhưng nhất định mình sẽ tìm hiểu socket programming để thử sức với 2 anh này (đợi thi học kì xong cái đã, chơi dữ quá có ngày khùng mất smilie).

Hiện giờ mình đang chơi krypton, narnia và bandit.

Ba cái mình chỉ thấy bandit là dễ nuốt, lướt qua cả chục level đầu khá thoải mái (chỉ cần siêng đọc manual là được), không biết mấy level sau có khó kinh khủng không nữa smilie

Krypton thì chỉ mới đến level 2 thôi, level 1 của krypton mình lấy.... giấy nháp ra để nhẩm plain text. Sang level 2 thì không được nữa rồi. Mình định dùng C để viết 1 tool in ra tất cả các plain text có thể có rồi nhìn vô đó mà.... mò xem cái nào là plain text thực sự. Nhưng mình thấy nó có ghi là không nên xài tool, không biết mọi người giải quyết level 2 này thế nào?

Narnia thực sự làm mình bối rối, level 0 khá dễ, chỉ cần đọc tài liệu về stack overflow đơn giản là giải được. Nhưng giải xong rồi nó cho mình cái shell, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi thử tìm khắp nơi nhưng không thấy nơi nào đó có password cho narnia1 cả. Mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn!
The quieter you become, the more you are able to hear.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   PullThePlug wargame 21/12/2012 22:15:01 (+0700) | #58 | 272023
nguyenngochoang89
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/11/2007 18:04:56
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]
Cho em hỏi, cái vortex level 0 khi sai nó trả về "bzzzt, wrong" phải không ạ, em đang làm thử bằng java mà gặp vấn đề convert byte[] thành số unisigned int: ((
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|