banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Những thảo luận khác Quy định thảo luận trong phân mục "Những thảo luận khác"  XML
  [Announcement]   Quy định thảo luận trong phân mục "Những thảo luận khác" 31/05/2009 03:38:03 (+0700) | #1 | 182390
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Để đáp ứng nhu cầu thư giãn và mở rộng thảo luận bên ngoài những chủ đề nặng kỹ thuật đồng thời hạn chế những thảo luận quá xa rời với tiêu chí sinh hoạt của diễn đàn HVA, phân mục "Những thảo luận khác" được hình thành từ "Tán gẫu" trước đây.

Phân mục "Những thảo luận khác" dành riêng cho mọi thảo luận có tính thư giãn hơn và không thích hợp với các phân mục kỹ thuật khác của diễn đàn. Tuy vậy, những thảo luận trong phân mục này phải có khuôn khổ liên quan đến IT (information technology) và không vi phạm nội quy chung của diễn đàn cũng như quy định gởi bài.

Mọi thảo luận không có liên quan đến IT và vi phạm đến /hvaonline/forums/rule.html sẽ được xóa hoặc khóa mà không cần thông báo trước.

BQT HVA.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|