banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Hỏi về The Enigma Protector  XML
  [Question]   Hỏi về The Enigma Protector 02/04/2009 12:59:16 (+0700) | #1 | 175826
[Avatar]
asmking
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2007 19:29:04
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
Mình dùng RDG scan với mode M-A thì ra được "The Enigma Protector", search trên google ra trang www.tuts4you.com đã có khá nhiều unpacker của thằng này, có điều mình không biết nên xài cái nào & trong REA_Unpacking_Ebook cũng chỉ có 1 bài hướng dẫn nhỏ về thằng "The Enigma Protector" này. Mong các đàn anh chỉ giáo cho!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|