banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits list of kernel exploit  XML
  [Discussion]   list of kernel exploit 08/03/2009 03:13:04 (+0700) | #1 | 172285
[Avatar]
dangminh4
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/02/2007 21:44:21
Messages: 107
Offline
[Profile] [PM]
2.4.17 -> newlocal, kmod, uselib24
2.4.18 -> brk, brk2, newlocal, kmod
2.4.19 -> brk, brk2, newlocal, kmod
2.4.20 -> ptrace, kmod, ptrace-kmod, brk, brk2
2.4.21 -> brk, brk2, ptrace, ptrace-kmod
2.4.22 -> brk, brk2, ptrace, ptrace-kmod
2.4.22-10 -> loginx
2.4.23 -> mremap_pte
2.4.24 -> mremap_pte, uselib24
2.4.25-1 -> uselib24
2.4.27 -> uselib24
2.6.2 -> mremap_pte, krad, h00lyshit
2.6.5 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.6 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.7 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.8 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.8-5 -> krad2, h00lyshit
2.6.9 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.9-34 -> r00t, h00lyshit
2.6.10 -> krad, krad2, h00lyshit
2.6.13 -> raptor, raptor2, h0llyshit, prctl
2.6.14 -> raptor, raptor2, h0llyshit, prctl
2.6.15 -> raptor, raptor2, h0llyshit, prctl
2.6.16 -> raptor, raptor2, h0llyshit, prctl 
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 25/03/2009 07:13:39 (+0700) | #2 | 174568
livemotion
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/02/2009 15:30:11
Messages: 25
Offline
[Profile] [PM]
Nói rõ hơn được không bạn ?.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 10/04/2009 04:12:39 (+0700) | #3 | 176404
hmtaccess
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2008 02:26:45
Messages: 197
Location: ™œžŸ¤¢£§¨©
Offline
[Profile] [PM]
Không biết cái này dùng để làm gì nhỉ.
bạn nói rõ cho mọi người bít được hung

smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 10/04/2009 05:15:12 (+0700) | #4 | 176420
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hmtaccess wrote:
Không bít cái này dùng để làm gì nhỉ.
bạn nói rõ cô mọi người bít được hung
thanks advance 

Nên dùng tiếng Việt cho chuẩn.
Let's build on a great foundation!
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 10/04/2009 07:10:02 (+0700) | #5 | 176460
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

hmtaccess wrote:

thanks advance 

Bạn có thể dùng "Thanks in advance" . Dùng ngôn ngữ tả bín lù mà sai lung tung dễ khiến người khác khó chịu .
Đây chỉ là tin tức thôi nên chỉ có danh sách , bạn có thể tự tìm hiểu thêm .
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 21/04/2009 03:18:42 (+0700) | #6 | 177922
du_xuan112
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/12/2008 02:00:18
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
list of kernel exploit

cái tiêu đề đã nói nên rùi mà các bác
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: list of kernel exploit 07/05/2009 14:17:28 (+0700) | #7 | 179811
ChaoSuon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/05/2009 02:06:21
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|