banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Quy định box "Thảo luận virus, trojan, spyware, worm..."  XML
  [Question]   Quy định box "Thảo luận virus, trojan, spyware, worm..." 16/08/2006 19:05:17 (+0700) | #1 | 15372
quanlytruong
Administrator

Joined: 01/01/2001 19:49:46
Messages: 204
Offline
[Profile] [PM]
Box "Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... " được thiết lập với mục đích:

1. Chia xẻ, thảo luận các thông tin thuộc về viruses, trojans, worms... nhằm khắc phục những sự cố do viruses, trojans, worms gây ra.

2. Nghiên cứu về viruses, trojans, worms để hiểu rõ và ngăn ngừa chúng một cách hiệu quả. Việc thảo luận cho mục đích nghiên cứu phải thể hiện rõ mức độ quan tâm và ý tưởng nghiên cứu một cách cụ thể.


Box này không phải là nơi để:
- xin viruses, trojans, worms, keyloggers... nhằm mục đích phá hoại.
- phát tán viruses dưới mọi hình thức.

Các bài viết ở dạng xin viruses, trojans, worms mà không nêu rõ mục đích của việc "xin" này sẽ được xoá không cần báo trước. Nếu cần virus cho mục đích nghiên cứu, bài viết phải trình bày chi tiết và cụ thể ý định và các điểm trọng tâm của phương án nghiên cứu.

Các bài viết ở dạng phát tán các nguồn viruses, trojans, worms, keyloggers sẽ được xoá không cần báo trước.

Thành viên vi phạm sẽ được cảnh cáo. Nếu tái phạm, account sẽ bị vô hiệu hoá.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|