banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA Thông báo: về việc phục hồi mật khẩu của thành viên.  XML
  [Announcement]   Thông báo: về việc phục hồi mật khẩu của thành viên. 23/06/2006 18:04:03 (+0700) | #1 | 720
quanlytruong
Administrator

Joined: 01/01/2001 19:49:46
Messages: 204
Offline
[Profile] [PM]
Diễn đàn HVAOline đã trở lại hoạt động trên hệ thống hoàn toàn mới. Tài khoản của các thành viên đã được chuyển sang hệ thống này. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, mật khẩu của tất cả các tài khoản đều được vô hiệu hóa. Bởi thế, thành viên của diễn đàn cần thực hiện một trong hai chọn lựa sau để có thể tham gia thảo luận:

Chọn lựa 1:
Dùng đường dẫn "Tôi quên mất mật khẩu" trong trang "Đăng nhập" để phục hồi mật khẩu. Trong trang này, bạn cần cung cấp:
- địa chỉ e-mail bạn đã dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây, hoặc
- tên tài khoản (nick name) mà bạn đang dùng trên HVA nếu như e-mail dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây vẫn chưa thay đổi.

Nếu một trong các trường hợp sau xảy ra khiến cho bạn không thể phục hồi được mật khẩu:

+ địa chỉ e-mail dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây không còn tồn tại (vì lý do nào đó).
+ bạn đã thay đổi e-mail nhưng không cập nhật vào hồ sơ của mình trên diễn đàn.
+ tên tài khoản (nick name) bị khóa

Bạn có thể gởi mail đến thutin@hvaonline.net và cung cấp các thông tin sau:

+ địa chỉ e-mail dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây
+ địa chỉ e-mail hiện tại
+ nick name
+ tháng và năm đăng ký sinh hoạt trên HVA trước đây.

Nếu những thông tin được cung cấp thỏa đáng để xác nhận tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được một e-mail từ HVA thông báo địa chỉ e-mail của bạn đã được cập nhật. Bạn cần dùng địa chỉ e-mail đã cập nhật để hoàn tất các bước phục hồi mật khẩu. Nếu địa chỉ e-mail dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây không còn tồn tại hoặc bị mất nhưng bạn vẫn xúc tiến việc phục hồi mật khẩu với nó, bạn chịu trách nhiệm cho chính chọn lựa của mình.

Ngoài ra, BQT HVA sẽ không giải quyết các trường hợp sau:

+ thành viên không còn nhớ địa chỉ e-mail dùng để đăng ký tài khoản trên HVA trước đây.
+ thành viên không còn nhớ đã đăng ký tài khoản trên HVA lúc nào.
+ nickname và e-mail không trùng khớp.

Nếu bạn không nhận được hồi báo từ HVA, xin ngầm hiểu trường hợp của bạn đã không được giải quyết vì đã không thỏa mãn 3 điều kiện trên.



Chọn lựa 2:
Đăng ký một tài khoản mới..
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|