banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi về code PHP  XML
  [Programming]   Hỏi về code PHP 13/08/2006 00:43:24 (+0700) | #1 | 14458
phuongbich
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 19:03:25
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]
Ai có thể giúp tôi làm thế nào để viết một dòng liên kết
mà khi trỏ vào dòng đó nó sẽ sáng lên . mà không bị dấu gạch chân .
VD : Khi viết ra một dòng liên kết
PHUONGBICH
Khi trỏ vào thì nó sẽ ra màu
PHUONGBICH
Trong HTML thì dùng hover nhưng không biết trong PHP thì viết như thế nào ?

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về code PHP 13/08/2006 01:39:30 (+0700) | #2 | 14477
ducmanh
HVA Friend

Joined: 12/09/2004 18:07:25
Messages: 143
Location: Hà Nội
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Vẫn vậy cả, nên dùng class cho gọn gàng bạn ạ, dễ tuỳ biến hơn nhiều
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về code PHP 15/08/2006 12:28:30 (+0700) | #3 | 15103
[Avatar]
caothuvolam
HVA Friend

Joined: 29/12/2001 13:54:03
Messages: 82
Offline
[Profile] [PM]
PHP kết xuất ra mã HTML hiển thị trên web, nên tất cả đều được quy về HTML hoặc CSS.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|