banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!!  XML
  [Question]   Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 07/09/2008 12:36:57 (+0700) | #1 | 150134
minhthien_ktvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2008 18:45:17
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Không bik cái nài cóa ai đã Post chưa, nhưng mà em mới phát hiện ra, em xin Post lên để những người chưa biết Down về tham khảo ^^
Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking | 261MB

this Is Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking of AoRE team
FeruteS:

GFX:
-cra ck Templates
-DUP Skin
-uPPP Skin

Misc:
-Ollydg FLD ***** [AoRE]
-AoRE Scripts
-OllyPPE
-SABRE-GOLD

Tools:
-AoRE UnPack Tools v2.0
-AoRE Unpacker 0.4
-AoRE unThemida 1.0
-AoRE UnThemida 2.0
-AoRE UPX Unpacker v1.0

Tutorials : 2 language : English and Arabic:
-Unpacking Crypcra ckPeProtector v0.9.3
-Unpacking DotFix NiceProtect v2.2
-Unpacking Drony Protect v3.0 and Luck007 v2.7
-Unpacking MoleBox Pro 2.6.0.2375
-Unpacking MoleBox v2.6 [Extracting Embedded Files]
-Unpacking YZPack v1.1
-Introduction to Unpacking
-Unpacking ASPack
-Unpacking NeoLite v2.0
-Unpacking Unnamed Scrambler v2.0
-Unpacking VPacker v0.02.10
-Unpacking WinUpack v0.39
-Unpacking Yodas Protector v1.03.3

Video :
-Unpacking 12311134
-Unpacking ABC Cryptor
-Unpacking ACProtect v2.0
-Unpacking ACprotect v2.0 (Stolen Code Restoration)
-Unpacking AHpack v0.1
-Unpacking Alex Protector
-Unpacking Alloy v4.3.21.2005
-Unpacking Anti 007 v2.5
-Unpacking AntiDote v1.4
-Unpacking ARM Protector v0.3
-Unpacking Armadillo and UPX
-Unpacking Armadillo v2.5
-Unpacking Armadillo v4.10 (minimum)
-Unpacking Armadillo v4.42 (Code Splicing)
-Unpacking Armadillo v4.44 (Debug Blocker)
-Unpacking AsCrypt v0.1
-Unpacking ASDPack v2.0
-Unpacking ASProtect v1.2 (1)
-Unpacking ASProtect v1.2 (2)
-Unpacking AverCryptor v1.0 (1)
-Unpacking AverCryptor v1.0 (2)
-Unpacking BeRoEXEPacker v1.0
-Unpacking BJFNT v1.3
-Unpacking C.I. Crypt v0.1
-Unpacking C.I. Crypt v0.2
-Unpacking CDS SS v1.0 Beta1
-Unpacking Celsius Crypt v2.1
-Unpacking Crunch v5.0
-Unpacking CrypTocr ack PE Protector v0.9.3
-Unpacking Cryptx v1.0
-Unpacking DalKrypt v1.0
-Unpacking dePack
-Unpacking DexCrypt v2.0
-Unpacking DotFakeSigner
-Unpacking DragonArmour
-Unpacking Escargot v0.1
-Unpacking Exe32Pack v1.42
-Unpacking EXEEvil v1.0
-Unpacking ExeFog v1.1
-Unpacking ExeShieldUltraEdition v1.41 (Anti Dumping)
-Unpacking ExeStealth v2.76
-Unpacking eXPressor v1.3.0.1
-Unpacking EZIP v1.1
-Unpacking fEaRz Crypter v1.0
-Unpacking FSG v2.0
-Unpacking G!X Protector v1.2 (1)
-Unpacking G!X Protector v1.2 (2)
-Unpacking GHF Protector
-Unpacking Gie Protector v0.2
-Unpacking HidePX
-Unpacking hmimys Protect v1.0
-Unpacking ID App Protector v1.2
-Unpacking JDPack v1.01
-Unpacking JDProtect v0.90
-Unpacking KaOs PE-DLL eXecutable Undetecter
-Unpacking Kkrunchy v0.23
-Unpacking Luck007 v2.7
-Unpacking MFKPack (1)
-Unpacking MFKPack (2)
-Unpacking Minke v1.01
-Unpacking Molebox v2.3
-Unpacking Mortal Team Crypter
-Unpacking MPress v0.77
-Unpacking Mr Undectetable v1.0
-Unpacking Mucki Protector2
-Unpacking NakedPacker v1.0
-Unpacking NOmeR1
-Unpacking NoNamePacker
-Unpacking NoodleCrypt v2.0
-Unpacking NsPack v3.7
-Unpacking Obsidium v1.2
-Unpacking Open Source Code Crypter v1.0
-Unpacking Orien v2.11
-Unpacking Pack v4.0
-Unpacking PC Shrinker v0.71
-Unpacking PeBundle v3.20
-Unpacking PeCompact v2.79
-Unpacking PEDiminisher v0.1
-Unpacking PEncrypt v4.0
-Unpacking Pepsi v2.0
-Unpacking Perplex PE Protector v1.01
-Unpacking Pestil v1.0
-Unpacking PeStubOEP v1.6
-Unpacking PeX v0.99 (1)
-Unpacking PeX v0.99 (2)
-Unpacking Pohernah v1.0.3
-Unpacking PolyBox v1.0
-Unpacking PolyENE v0.01
-Unpacking QrYPt0r
-Unpacking RCryptor v2.0
-Unpacking ReCrypt v0.74
-Unpacking ReCrypt v0.80
-Unpacking RLPack v1.15-v1.16
-Unpacking RPolyCrypt v1.4
-Unpacking Russian Cryptor v1.0
-Unpacking Sexe Crypter v1.1
-Unpacking Shrinkwrap v1.4
-Unpacking Simple Pack v1.21
-Unpacking SLVc0deProtector v0.60
-Unpacking Software Compress(LITE) v1.4
-Unpacking SPLayer v0.08
-Unpacking Ste@lth PE v1.01
-Unpacking SVKP v1.43
-Unpacking telock v0.99
-Unpacking Tubby Crypt v1.1.0
-Unpacking The Best Cryptor
-Unpacking UnderGround Crypter v1.0
-Unpacking unkOwn Crypter v1.0
-Unpacking uPolyX v0.5
-Unpacking UPX
-Unpacking UPXLock v1.0
-Unpacking VCrpyt 0.9b
-Unpacking Virogen Crypt v0.75
-Unpacking WindofCrypt v1.0
-Unpacking WinKrypt v1.0
-Unpacking WWPack32 v1.20
-Unpacking XCR v0.13
-Unpacking XXPack v0.1
-Unpacking YZPack v1.1
-Unpacking YZPack v2.0

[COLOR="Red"]Download link:[/COLOR]
http://rapidshare.com/files/133825462/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part1.rar
http://rapidshare.com/files/133827348/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part2.rar
http://rapidshare.com/files/133827775/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part3.rar
http://rapidshare.com/files/133828148/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part4.rar
http://rapidshare.com/files/133826316/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part5.rar
http://rapidshare.com/files/133826588/keosoft90-Cracker.handbook.2008.vol1.unpacking_dasofts.part6.rar
[COLOR="Red"]Or[/COLOR]
http://www.mediafire.com/?sharekey=f6e141e955360cf295af63b7d44918aa67f00f07072f63f2

(Sưu tầm)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 07/09/2008 22:17:36 (+0700) | #2 | 150158
[Avatar]
KingOfWarIII
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/07/2008 11:27:55
Messages: 12
Location: Nha Trang City
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Art of Reverse Engineering có nhiều tool unpack, nhưng tut thì tôi mới thấy lần đầu. Thank you for share.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 19/06/2009 03:08:57 (+0700) | #3 | 183942
talata_bao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/04/2009 03:05:29
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
minhthien_ktvn
Cậu kiểm tra lạixem chứ video chỉ có máy cái ah! Mình đang kiếm video Unpacking uPolyX v0.5 vào chẳng thấy hy vọng có ai đó kiếm giúp!
Thanks!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 19/06/2009 03:20:29 (+0700) | #4 | 183944
mfeng
Researcher

Joined: 29/10/2004 15:16:29
Messages: 243
Offline
[Profile] [PM]
Quái nhỉ, sao RE cứ gắn với đầu lâu xương chéo là sao?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 25/06/2009 11:30:16 (+0700) | #5 | 184590
dahiphop
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/06/2009 17:25:09
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Tool này của bọn Thái nó làm !! anh em xem đi !! có ích cho ai chưa biết...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cracker Handbook 2008 vol1 Unpacking !!! 26/06/2009 09:20:54 (+0700) | #6 | 184684
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

dahiphop wrote:
Tool này của bọn Thái nó làm !! anh em xem đi !! có ích cho ai chưa biết... 


Ủa Arab mà là của Thái hả smilie) lolz. Team nó đây nè : http://www.aoreteam.com/
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|