banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows [Help] Vấn đề về Certificate của Exchange 2k7 !  XML
  [Question]   [Help] Vấn đề về Certificate của Exchange 2k7 ! 21/08/2008 23:46:45 (+0700) | #1 | 148054
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà !

Em có vấn đề với con Exchange server 2k7 mong cả nhà giúp đỡ :
1. Em cài windows 2k3 sp1 , cài IIS 6.0 , Exchange sever 2k7 .
2. Khi em có domain mới dùng cho mail server em remove Certificate trong Default web site (IIS 6.0)
3. Tạo 1 Certificate mới với common name là domain mới vd : mail.abc.com FQDN (Fully Qualify Domain Name)
4. Khi tạo xong thì tại Exchange server em login vào các user thì nhận được Cảnh báo (mesage Warning) tên của Certificate không đúng với tên hiện dụng .
5. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng cái thông báo lỗi xuất hiện mỗi khi dùng user login .
Bác nào trải qua vấn đề này giúp đỡ cho em với .

Thanks .

sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Help] Vấn đề về Certificate của Exchange 2k7 ! 05/09/2008 02:51:37 (+0700) | #2 | 149713
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà ! Em đã khắc phục được vần đề trên . Xin chia xẻ với mọi người .

Domain mới là : mail.abc.com
Kiểm Tra lại CA cũ : pcX.abc.com
CA được cấp bởi Server name: abc.com
Cách khắc phục .
1. Trong IIS chọn Default Web Site chọn renew CA
với common name là : mail.abc.com
Khi log on với tài khoản usermailbox sẽ nhận được thông báo lỗi là sai tên của certificate :
pcX.abc.com # mail.abc.com
2. Khắc phục trong Exchange Server 2007 :
Mở Exchange Manager Console :
_ Chọn Server Configuration > Client Access > bên details panel focus vào tab "Offline AddressBooks Distribution" > chọn Properties của "OAB (Default website)" > qua tab URLs Điền địa chỉ Internal và external là :
"http://mail.abc.com/OAB"
_ Qua tab Outlook Web Access > Chọn properties của OWA(Default website) điền vào Internal Url và External Url là : "https://mail.abc.com/owa"
Mở Exchange Shell :
_ Đổi Url của các dịch vụ :
cmdlet:
Code:
C:\Documents and Settings\Administrator>Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS*" -InternalUrlhttps://mail.abc.com/EWS/Exchange.asmx -ExternalUrl
 Https://mail.abc.com/EWS/Exchange.asmx

_ Đổi Url của AutoDiscover
Code:
C:\Documents and Settings\Administrator>Set-ClientAccessServer -Identity pc
02 -AutoDiscoverServiceInternalUri https://mail.abc.com/AutoDiscover/AutoDiscov
er.xml


Lỗi khi login vào Usermailbox "The name on the security certificate is invalid or does not match the name of site "đã không còn .
Chúc các bạn thành công. (Tham khảo từ tại liệu của Exchange 2k7 của microsoft )
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|