banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Vấn đề Resource  XML
  [Question]   Vấn đề Resource 10/08/2008 23:07:26 (+0700) | #1 | 146015
[Avatar]
satashi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2008 14:15:14
Messages: 23
Location: Việt Nam
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi Unpack một phần mềm bị pack(upx,aspack..) thì dùng resource hacker không thể đọc được những resource của nó. Hỏi nguyên nhân và các phục hồi ? Thank !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Vấn đề Resource 18/08/2008 10:33:26 (+0700) | #2 | 147485
[Avatar]
KingOfWarIII
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/07/2008 11:27:55
Messages: 12
Location: Nha Trang City
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Không phải nó không đọc mà hiện lên cái thông báo rằng nguồn này đã bị nén bới một trình nén file exe. Để chỉnh sửa sau khi đã unpack tốt nhất bạn nến dùng Restorator 2007 để chỉnh sửa trong chế độ Edit Mode. Tôi dùng nó để chỉnh sửa file rất good hơn cái resource hacker 3.4 kén chọn kia.

Download tại đây : http://www.bome.com/Restorator/download.html
Nhớ tìm crack vì nó cho dùng thử 30 ngày thôi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Vấn đề Resource 16/09/2008 13:15:32 (+0700) | #3 | 151521
computer112
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2008 00:12:05
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Bởi vì nhiều app được dùng những ngôn ngữ lập trình cao cấp như Python, VC++, Tcl. Resrouce Hacker chỉ phân giải được những ngôn ngữ như C/C++, C#, Assembly. Sao không dùng binary scanner.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|