banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Trợ giúp về Olly Script  XML
  [Question]   Trợ giúp về Olly Script 06/08/2008 06:34:42 (+0700) | #1 | 145294
[Avatar]
satashi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2008 14:15:14
Messages: 23
Location: Việt Nam
Offline
[Profile] [PM]
Gặp ASProtect 2.x, em cần phải soạn Olly Script smilie .Nhưng chả biết gì cả !!
Không biết hàm nào trong OllyScript di chuyển dword ptr ss:[esp] vào biến a ?
Thank smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Trợ giúp về Olly Script 06/08/2008 09:03:11 (+0700) | #2 | 145323
mfeng
Researcher

Joined: 29/10/2004 15:16:29
Messages: 243
Offline
[Profile] [PM]

satashi wrote:
Gặp ASProtect 2.x, em cần phải soạn Olly Script smilie .Nhưng chả biết gì cả !!
Không biết hàm nào trong OllyScript di chuyển dword ptr ss:[esp] vào biến a ?
Thank smilie  


Bạn cần đọc tài liệu ngôn ngữ mà OllyScript hỗ trợ. Download file zip mã nguồn của Ollyscript http://www.openrce.org/downloads/download_file/182về và đọc file ORIGINAL_README.txt .
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|