banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows [Tìm Giải Pháp] Khi dùng array ISA 2006 ?  XML
  [Question]   [Tìm Giải Pháp] Khi dùng array ISA 2006 ? 04/08/2008 20:24:22 (+0700) | #1 | 145012
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà : Vào một ngày mình dựng thử Array 2006 Enterprise .

Mô hình mạng của mình là :
- 2 ADSL
- 2 ISA làm array
- 1 DC
- 1 Mail server
- Mình sử dụng dây thường .

Khi mình dựng mo hình mạng thì Nat tất cả 4 lần .

Vì vậy tốc độ ra net của mình quá chậm .
Bạn nào từng cấu hình array xin cho cao kiến để tăng tốc độ truy cập khi sử dụng Array ISA !

Thanks .
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|